Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

1 liepos, 2024
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

2024-06-27 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl doc. dr. Sauliaus Spurgos skyrimo Mykolo Romerio universiteto vicerektoriaus pareigoms.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto senato darbo reglamento, patvirtinto 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1SN-84 „Dėl Mykolo Romerio universiteto senato darbo reglamento patvirtinimo“ 36 punkto pakeitimo ir papildymo 38 punktu.
 • Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto 2024 – 2029 metų strategijai.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainų dydžių, įstojusiesiems nuo 2024-2025 studijų metų.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 28 punkto pakeitimo ir 31 punkto papildymo.
 • Dėl Viešojo saugumo akademijos ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos Hibridinių grėsmių prevencija aprašo patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo saugumo akademijos antrosios pakopos studijų programos Teisė ir policijos veikla specializacijos Ikiteisminis procesas pertvarkymo į studijų programą ir pavadinimo pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų ir mokymų mikrokredencialams įgyti sąrašų patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programos Verslo administravimas (MBA) studijų dalyko Pardavimų strategijos ir taktikos patvirtinimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

 • Rekomenduoti Rektoriui doc. dr. Saulių Spurgą skirti Mykolo Romerio universiteto vicerektoriaus pareigoms.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto senato darbo reglamento, patvirtinto 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1SN-84 „Dėl Mykolo Romerio universiteto senato darbo reglamento patvirtinimo“ 36 punkto pakeitimą ir papildymą 38 punktu.
 • Pritarti Mykolo Romerio universiteto 2024 – 2029 metų strategijai.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainų dydžius, įstojusiesiems nuo 2024-2025 studijų metų.
 • Klausimo svarstymą dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 28 punkto pakeitimo ir 31 punkto papildymo atidėti kitam Senato posėdžiui (2024-08-29).
 • Patvirtinti Viešojo saugumo akademijos ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos Hibridinių grėsmių prevencija aprašą.
 • Patvirtinti Viešojo saugumo akademijos antrosios pakopos studijų programos Teisė ir policijos veikla specializacijos Ikiteisminis procesas pertvarkymą į studijų programą ir pavadinimo pakeitimą.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų ir mokymų mikrokredencialams įgyti sąrašą.
 • Patvirtinti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Verslo administravimas (MBA) studijų dalyką Pardavimų strategijos ir taktikos (anglų k. Sales Strategies and Tactics).

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.