Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė profesorė dr. Inga Žalėnienė pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos Vasilio Karazino Charkivo nacionaliniu universitetu - MRU
Naujienos

19 liepos, 2023
Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė profesorė dr. Inga Žalėnienė pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos Vasilio Karazino Charkivo nacionaliniu universitetu
Partnerystė

2023 m. liepos 14 d. sutartimi patvirtintas besitęsiantis ilgalaikis ir aktyvus abiejų universitetų bendradarbiavimas. Ukrainos universitetui atstovavo ir sutartį pasirašė mokslo, mokymo ir tarptautinio bendradarbiavimo prorektorius profesorius Borisas Samorodovas.

Abu universitetai dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose. Vienas iš projektų, kuriam vadovauja MRU Viešojo saugumo akademijos profesorė  dr. Žaneta Simanavičienė, susijęs su gebėjimų stiprinimu.

Universitetai taip pat kaip partneriai dalyvauja INTERADIS projekte „Tarptautinių studentų adaptacija ir integracija“, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjungos (ES) programa „Erasmus+“. Trejų metų trukmės projektą koordinuoja Nyderlandų verslo akademija.

Susitikime taip pat dalyvavo ir Priazovo valstybinio technikos universiteto tarptautinių projektų vadovė Katerina Polupanova.

Mykolo Romerio universitetas bendradarbiauja su 29 Ukrainos universitetais.