Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darnaus vystymosi srityje darančių pasaulio universitetų - MRU
Naujienos

2 gegužės, 2022
Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darnaus vystymosi srityje darančių pasaulio universitetų

Prestižinė pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education“ paskelbė didžiausią poveikį darniam vystymuisi darančias aukštojo mokslo institucijas, sėkmingai įgyvendinančias Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT). „THE Impact Rankings 2022“ reitinguose pirmą kartą aukštai įvertintas ir Mykolo Romerio universitetas (MRU).  

MRU įvertintas tokiose srityse kaip kokybiškas išsilavinimas, darnūs miestai ir bendruomenės, taika, teisingumas ir stiprios institucijos bei partnerystė įgyvendinant tikslus. Daugiausia balų (59 iš 100) skirta MRU poveikiui kuriant, taiką, teisingumą ir stiprias institucijas. Universitetas patenka tarp 301–400 didžiausią poveikį šioje srityje darančių pasaulio universitetų. Buvo vertinamos ekspertinės paslaugos  regioninėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms (teisės aktų rengimas, dalyvavimas darbo grupių veiklose, konsultacijos), studijos, kvalifikacijos kėlimo mokymai ir edukacinės veiklos politikos formuotojams bei viešojo valdymo institucijų darbuotojams, bendradarbiavimas su valdžios institucijomis mokslinių tyrimų srityje, inicijuotos neutralios, saugios ir demokratiją užtikrinančios platformos ir erdvės viešoms politikų, valdžios institucijų bei įvairių suinteresuotų šalių diskusijoms visuomenei aktualiais klausimais.  

 „Įgyvendindamas Senato patvirtintą 2021–2023 m. darnios veiklos strategiją Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria žaliojo universiteto principų įgyvendinimui, ekonominiam ir socialiniam universiteto poveikiui bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Džiaugiamės, kad mūsų pasiekimai pripažįstami tarptautiniu lygmeniu. Šis vertinimas įpareigoja mus gilinti supratimą ir plėsti žinias apie darnaus vystymosi tikslus, integruoti juos  į studijų programas, vykdyti mokslinius tyrimus bei projektus, organizuoti  konferencijas, seminarus, vasaros mokyklas, bendruomenės mokymus bei edukacines veiklas“, – teigia Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

„Times Higher Education“ agentūra nuo 2019 m. vertina universitetų indėlį į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei strateginių partnerysčių pažangą.

Darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių 2015 m. Niujorke susitarė 193 pasaulio valstybių vadovai, apima aplinkos, ekonominį ir socialinį vystymąsi. Jiems įgyvendinti telkiamos jungtinės nacionalinės ir tarptautinės, viešojo ir privačiojo sektoriaus pajėgos įvairiose ekonomikos srityse, skatinama strateginė partnerystė.

„THE Impact Rankings 2022“ dalyvavo 1 406 pasaulio universitetai. Vertintos 2016–2020 m. aukščiausio tarptautinio lygio Elsevier Scopus duomenų bazėje esančios mokslinės publikacijos, studijos, universitetų vadyba ir poveikis bendruomenėms.

Išsamesnę informaciją apie reitingus galima rasti čia.