Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darnaus vystymosi srityje darančių pasaulio universitetų - MRU
Naujienos

14 birželio, 2024
Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darnaus vystymosi srityje darančių pasaulio universitetų
Tvarumas

Prestižinė pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education“ paskelbė didžiausią poveikį darančių aukštojo mokslo institucijų įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT) reitingus.  Mykolo Romerio universitetas (MRU) užima lyderio pozicijas tarp kitų Lietuvos universitetų ir  stipriai pagerino savo pažangą bei pozicijas tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje. Reitinguose dalyvavo 2152 universitetai iš 125 pasaulio šalių.

MRU geriausiai įvertintas tokiose srityse kaip lyčių lygybė (DVT 5), sumažinti nelygybę (DVT 11), taika, teisingumas ir stiprios institucijos (DVT 16) ir partnerystė įgyvendinant tikslus (DVT17).  Daugiausia balų MRU skirta lyčių lygybės srityje (DVT 5) – MRU užima 101-200 vietų kategoriją pasaulyje.  Srityse sumažinti nelygybę (DVT 11) ir taika, teisingumas ir stiprios institucijos (DVT 16) MRU užima 201-300 vietų kategoriją pasaulyje. Buvo vertinami moksliniai tyrimai ir studijos, ekspertinės paslaugos valdžios institucijoms, bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, saugumą, teisingumą ir demokratiją puoselėjančios kūrimas ir indėlis sprendžiant visuomenei aktualius klausimus.

„Times Higher Education“ agentūra nuo 2019 m. vertina universitetų indėlį į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bei strateginių partnerysčių pažangą. Darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių 2015 m. Niujorke susitarė 193 pasaulio valstybių vadovai, apima aplinkos, ekonominį ir socialinį vystymąsi, jų įgyvendinimui telkiamos jungtinės nacionalinės ir tarptautinės, viešojo ir privataus sektoriaus įvairių ekonomikos sričių pajėgos, skatinama strateginė partnerystė. Buvo vertinamos 2018-2022 m. aukščiausio tarptautinio lygio Elsevier Scopus duomenų bazėje esančios mokslo publikacijos, studijos, universitetų vadyba ir poveikis bendruomenei.

„Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria tarptautinių tvarumo standartų ir principų įgyvendinimui, ekonominiam ir socialiniam poveikiui vietos bendruomenei ir visuomenei. Džiaugiamės, kad mūsų kasdieninės pastangos pripažįstamos tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. Lyderio Lietuvoje pozicija įpareigoja mus dar labiau plėsti žinias apie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą kuriant naujas ir tobulinant esamas studijų programas, vykdant mokslinius tyrimus, kuriant socialines inovacijas ir projektus, organizuojant akademinius renginius, mokymus bei bendruomenės edukacines veiklas“, – teigia Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Išsamesnė informacija apie reitingus pateikiama „THE Impact Rankings“ tinklapyje čia.