Mykolo Romerio universitetas skelbia konkursą rektoriaus pareigoms eiti - MRU
Naujienos

21 gruodžio, 2023
Mykolo Romerio universitetas skelbia konkursą rektoriaus pareigoms eiti
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Taryba paskelbė viešą tarptautinį konkursą MRU rektoriaus pareigoms užimti. Pretendentai dokumentus gali teikti nuo šiandien iki 2024 m. sausio 26 d. 16 val. Taryba rinkimus organizuoja pagal MRU Tarybos 2015 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 1UT-5 patvirtintą Mykolo Romerio universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką.

Konkurse gali dalyvauti ir MRU rektoriumi penkerių metų kadencijai išrinktas būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo (meno) daktaro laipsnį, arba pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, mokantis valstybinę lietuvių kalbą.

Kandidatai rektoriaus pareigoms užimti privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį, pedagoginę ir vadybinę patirtį bei pretendentų pasirašytus motyvacinį laišką ir veiklos rektoriaus pareigose penkerių metų programos koncepciją, taip pat kitus dokumentus, kuriuos, pretendentų nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti bei nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Pretendentas atsako už pateikiamos informacijos teisingumą ir tikslumą. Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba išsiųsti elektroniniu paštu, adresu: pas@mruni.eu. Visą informaciją apie dalyvavimo konkurse sąlygas bei reikalavimus galima rasti MRU internetinėje svetainėje adresu https://www.mruni.eu/karjera-konkursai/.

Būsimas rektorius pareigas turi pradėti eiti iki 2024 m. kovo 15 d.