Naujienos

7 liepos, 2021
Mykolo Romerio universitetas pereina prie „žaliųjų“ viešųjų pirkimų

Mykolo Romerio universitetas įgyvendindamas patvirtintą Darnios plėtros strategiją, pereina prie „žaliųjų“ viešųjų pirkimų. Planuojama, kad 2021 metais apie 3 procentai prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų bus „žalieji“. Universitetas taip pat skatins darbuotojus pagal galimybes inicijuoti kuo daugiau „žaliųjų“ nei įprastų pirkimų.

Viešasis pirkimas bus laikomas „žaliuoju“ jeigu atitinka bent vieną iš nurodytų sąlygų: perkamas produktas įtrauktas į LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus atitinkantį produktų sąrašą, taip pat - jei perkamas produktas yra patvirtintas I tipo ekologiniu ženklu EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Ecolabel, Polish Eco Mark Znak EKO ) arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu. Tiekėjas taip pat galės pateikti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS tenkinantį įrodymą.

Jeigu produktas nebus įtrauktas į perkamų produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas galės savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus pagal bent vieną iš kriterijų: produkto gamybai naudojama mažiau gamtos išteklių ar jo sudėtyje yra pakartotinai panaudotų, perdirbtų medžiagų; mažiau elektros energijos ir naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; produktas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų, lengvai pataisomos ar pakeičiamos; virtęs atliekomis produktas yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Universitetas planuoja nuosekliai didinti „žaliųjų“ viešųjų pirkimų apimtis.

Mykolo Romerio universitetas (MRU) sekdamas pažangiausių pasaulio universitetų pavyzdžiu patvirtino 2021-2023 metų darnios veiklos strategiją. Darnumo standartais paremti pokyčiai MRU bus diegiami šešiose skirtingose srityse: bendruomenės įsitraukimo, studijų, mokslinių tyrimų, darnaus vartojimo ir atliekų tvarkymo, infrastruktūros ir kraštovaizdžio, sveikatingumo, socialinės paramos. Kiekvienoje srityje įvardinti rodikliai, pagal kuriuos planuojama vertinti darnios veiklos pokyčius ir rezultatus.

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias ir toks vienintelis specializuotas socialinių mokslų universitetas Lietuvoje. Ryškiausi studijų ir mokslo komponentai –  teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. Universitete studijuoja apie 7500 studentų ir klausytojų.