Mykolo Romerio universitetas bendradarbiaus su Užsienio reikalų ministerija – pasirašyta sutartis - MRU
Naujienos

12 liepos, 2021
Mykolo Romerio universitetas bendradarbiaus su Užsienio reikalų ministerija – pasirašyta sutartis
Įvykis
Partnerystė

Liepos 12 dieną Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerė Inga Černiuk ir Mykolo Romerio Universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pasirašė URM ir MRU tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi siekiama išplėsti ir suaktyvinti akademinių institucijų ryšius su URM. Pavasarį vykusio virtualaus susitikimo metu, ministerijos vadovybė Lietuvos universitetų rektoriams pristatė naują iniciatyvą, kuria yra siekiama atgaivinti ir sustiprinti sistemingą tarpusavio bendradarbiavimą.

„Sistemingas mūsų bendradarbiavimas gali ir turi labiau prisidėti prie Lietuvos užsienio politikos prioritetų formulavimo ir žinių apytakos akademinėje ir viešojoje erdvėje. Ministerija yra atvira naujiems projektams ir idėjoms bei yra pasiruošusi bendradarbiauti“, – sakė ministerijos kanclerė I. Černiuk.

„Skatiname tvarų tarpinstitucinį bendradarbiavimą – su šia iniciatyva dar labiau įtrauksime dėstytojus ir mokslininkus, teiksime URM rekomendacijas ir įžvalgas, bendradarbiausime tobulinant esamas, kuriant naujas studijų programas ir organizuojant studentų mokomąsias praktikas, mentorystę bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje. Tikimės, kad ši partnerystė bus abipusiai naudinga, suburs bendriems projektams ir turės teigiamą poveikį valstybės gerovei“, - teigia MRU rektorė prof. Inga Žalėnienė.

URM ir universitetų bendri projektai jau prisidėjo prie žinių apytakos ir gilesnio žvilgsnio į užsienio politikos prioritetus. Turime ir visiems naudingo bendradarbiavimo pavyzdžių – tai studentų praktika, ilgalaikės parodos, ekspertų įžvalgos, magistro darbų konkursai, didelės apimties istoriniai tyrimai.

Kai kurios seniai išbandytos bendradarbiavimo formos ir toliau išlieka patrauklios ne tik ministerijai, bet ir universitetams, ir studentams. Tačiau jos įgyja naujų aspektų. Šiais metais studentų praktikos galimybės neapsiribos vien tradiciniais politiniais ar regioniniais departamentais. Finansus, ekonomiką, apskaitą studijuojantys praktikantai būtų laukiami, pavyzdžiui, Finansų departamente. Dar viena nauja iniciatyva tarpusavio bendradarbiavimo skatinime jau startavusi mentorystės programa. Pagal šią mentorystės programą bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp URM darbuotojų ir studentų. Tikimasi, kad ji atneš abipusę naudą.