MRU žengia į aukštesnį kibernetinio saugumo studijų lygį: kartu su partneriais pradedama įgyvendinti Europos kibernetinio saugumo magistro programa - MRU
Naujienos

13 lapkričio, 2023
MRU žengia į aukštesnį kibernetinio saugumo studijų lygį: kartu su partneriais pradedama įgyvendinti Europos kibernetinio saugumo magistro programa
Universitetas
Partnerystė

Šiuolaikiniame pasaulyje vis dažniau kyla grėsmės kibernetiniam saugumui, o žinių ir techninių įgūdžių kaip jas valdyti ir reglamentuoti pramonės ir viešajame sektoriuose, nepakanka. Kibernetinio saugumo užtikrinimas – tai globalus klausimas, apimantis ne tik paprastų piliečių, smulkaus ir stambaus verslo saugumą, bet ir įtakojantis valstybių nacionalinį saugumą. Todėl jau dabar labai svarbu rengti pakankamą skaičių kvalifikuotų specialistų, dirbančių kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų apsaugos srityse.

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su 35 partneriais iš 14 šalių pradeda įgyvendinti 20 mln. eurų vertės Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą Digital4Security. Partneriai kolektyvinėmis pastangomis parengs ir pradės įgyvendinti naują inovatyvią, į rinką orientuotą daugiakultūrinę Europos kibernetinio saugumo magistro programą, kuri suteiks išsamių kibernetinio saugumo valdymo, atitikties teisės aktų reikalavimams ir techninių žinių bei kompetencijų. Projekto įgyvendinimas numatytas ketveriems metams.

Digital4Security yra novatoriška Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų valdymo magistrantūros programa, kuria siekiama suteikti būtiniausių kibernetinio saugumo valdymo, reguliavimo ir techninių įgūdžių, reikalingų kovojant su esamomis ir naujomis kibernetinio saugumo grėsmėmis. Šiuo projektu siekiama sustiprinti Europos pramonės sektorių atsparumą kibernetinėms atakoms, apsaugoti ekonominę gerovę ir sustiprinti ilgalaikį konkurencingumą bei augimą“, - sako MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas Darius Štitilis.

Projekto Digital4Security misija susijusi su gebėjimu prisitaikyti ir reaguoti į rinkos ir pramonės poreikius, pabrėžiant nuolatinį vystymąsi, kad būtų galima veiksmingai kovoti su dabartinėmis ir būsimomis kibernetinio saugumo grėsmėmis. Projektas padės Europos verslo bendrovėms mažinti saugumo riziką, kurti patikimas apsaugos priemones ir kvalifikuotai valdyti kibernetinius incidentus. Be to, Digital4Security atitinka programos „Skaitmeninė Europa" tikslus, nes daugybė absolventų galės iš karto po studijų pradėti dirbti kibernetinio saugumo srityje.

Galutinis projekto tikslas - perkvalifikuoti ir patobulinti absolventų, specialistų, vadovų ir verslo lyderių kvalifikaciją, suteikiant jiems galimybę tapti „kibernetinio pasitikėjimo" specialistais ir įgyjant kibernetinio saugumo valdymo žinių, reikalingų kibernetinio saugumo infrastruktūrai stiprinti ir griežtoms incidentų prevencijos ir valdymo procedūroms įgyvendinti.