MRU vyksiančiame „Magna Charta Observatory“ seminare dalyviai pristatys darnaus vystymo tikslus - MRU
Naujienos

24 gegužės, 2024
MRU vyksiančiame „Magna Charta Observatory“ seminare dalyviai pristatys darnaus vystymo tikslus
Seminarai

Gegužės 28—30 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) mokslinių tyrimų projekto „Visuomenės iššūkius atliepiantis ir atsakingas universitetas“ (ang. Responsive and Responsible Universities) seminare dalyvaus 15 „Magna Charta Observatory“ atstovų. Šis projektas apima tokius darnaus vystymosi tikslus, kaip skurdo ir bado mažinimas, kokybiškas išsilavinimas, nelygybės mažinimas, darnūs miestai ir bendruomenės, taika, teisingumas ir stiprios institucijos. 

2023 m. pavasarį MRU pateikė paraišką ir pristatė universiteto paramos Ukrainai atvejį tarptautinės universitetų organizacijos „Observatory Magna Charta Universitatum“ mokslo projektų iniciatyvai „Visuomenės iššūkius atliepiantis ir atsakingas universitetas“. Buvo atrinkti 6 universitetai iš viso pasaulio. Trys iš jų — MRU, Vroclavo medicinos universitetas ir Donecko universitetas, perkeltas į Vinicą, tyrinėjantys Rusijos sukelto karo Ukrainai tematikas, buvo pakviesti toliau plėtoti tyrimus ir pristatyti savo gerąją praktiką visai „Observatory Magna Charta Universitatum“ bendruomenei. 

„Observatory Magna Charta Universitatum“ paskyrė konsultantus, tarptautinėje mokslo bendruomenėje iškilius mokslininkus. MRU komandą konsultuoja tarptautinis aukštojo mokslo konsultantas, Bostono universiteto prof. dr. Ivan F. Pacheco. 

Praeitų metų spalio mėnesį atrinktų universitetų komandos ir „Magna Charta Observatory“ susitiko Lodzėje (Lenkijoje). 

Magna Charta Universitatum — 1988 m. Bolonijoje 388 pasaulio universitetų rektorių pasirašytas dokumentas, kuriame apibrėžiami pagrindiniai universitetų veiklos principai kaip akademinė laisvė ir autonomija, mokslinių tyrimų ir studijų sinergija, atvirumas moksliniams tyrinėjimams ir diskusijoms. MRU rektorė patvirtino Universiteto paramą 2020 m. „Observatory Magna Charta Universitatum“ nuostatoms ir deklaravo Universiteto įsipareigojimą laikytis įtvirtintų principų, vertybių ir atsakomybių, sustiprinančių universitetų vaidmenį siekiant aplinkos išsaugojimo, skatinant taiką, gerovę ir švietimą. MRU yra įsipareigojęs vykdyti visus „Observatory Magna Charta Universitatum“ principus ir siekti, kad universiteto bendruomenė būtų įtraukta į tvaresnio pasaulio kūrimą.