MRU Viešojo saugumo fakultetas Kaune rengė konferenciją „Teisė į saugią aplinką: aplinkosaugos problemos" - MRU
Naujienos

14 sausio, 2015
MRU Viešojo saugumo fakultetas Kaune rengė konferenciją „Teisė į saugią aplinką: aplinkosaugos problemos”

Sausio 16 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas Kaune (Maironio g. 27) rengė respublikinę mokslinę - praktinę konferenciją „Teisė į saugią aplinką: aplinkosaugos problemos".

Konferencijos programa čia.

Konferencijoje dalyvavo įvairių valstybinių institucijų bei verslo ir asociacijų atstovai, MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė. Buvo diskutuojama aktualiausiais teisiniais ir praktiniais klausimais, iškylančiais aplinkosaugos srityje. LR Seimo narys, Aplinkos apsaugos komiteto narys, Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys pristatė teisinio reguliavimo naujienas aktualiausiais aplinkosaugos klausimais. Elektronikos platintojų asociacijos „EEPA“ direktorius Dr. Mantas Varaška supažindino su neteisėto atliekų tvarkymo ir jo žalos problematika bei aktualijomis. UAB „Ekokonsultacijos“ direktorė Lina Budrienė apžvelgė reikšmingiausias aplinkosaugines problemas ir įvairių subjektų įtaką šių problemų sprendime. LR Seimo Kontrolieriaus įstaigos viešųjų ryšių patarėjas Vytautas Valentinavičius pristatė Kontrolieriaus įstaigos išnagrinėtų skundų, susijusių su teise į saugią aplinką pažeidimais, ir jų tyrimų rezultatų apžvalgą. Aplinkos ministerijos Teisėkūros skyriaus vyr.specialistė Rūta Bankauskaitė aptarė poveikio aplinkai vertinimo teisinio reguliavimo naujienas.

Konferencijoje pranešimus aplinkosaugos teisės tematika (atliekų tvarkymo, teisinės atsakomybės už aplinkosauginius pažeidimus taikymo, aplinkosaugos institucijų sistemos) pristatė MRU Viešojo saugumo fakulteto Aplinkosaugos teisės magistrantai: Ingrida Montvilaitė, Agnė Baškienė, Ernesta Selvenytė, Alvyda Derbutaitė, Eglė Rybelienė, Kristina Bajarūnienė.

Renginyje vyko diskusija, kurią moderavo Vyriausio administracinio teismo teisėjas Doc. dr. Dainius Raižys ir MRU Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros vedėja Prof. dr. Birutė Pranevičienė.

Konferencijos metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp MRU Viešojo saugumo fakulteto ir Elektronikos platintojų asociacijos „EEPA“.