MRU – vienintelis Lietuvos universitetas tarp sėkmingų tarptautinės mokslo programos „BiodivERsA“ dalyvių - MRU
Naujienos

6 birželio, 2016
MRU – vienintelis Lietuvos universitetas tarp sėkmingų tarptautinės mokslo programos „BiodivERsA“ dalyvių

Lietuvos mokslų taryba (LMT) informuoja, jog 2015 metais programa „BiodivERsA“ kartu su Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas tarptautiniams mokslinių tyrimų projektams vykdyti biologinės įvairovės dinamikos sampratos ir valdymo tematikoje.

Kvietimą organizavo 24 „BiodivERsA“ nacionalinės ar regioninės mokslinius tyrimus finansuojančiosios institucijos iš Europos šalių kartu su Europos Komisija. Į antrąją kvietimo pakopą buvo pateiktos 122 ilgosios paraiškos (jose buvo 8 dalyviai iš Lietuvos).

Po nepriklausomo tarptautinio paraiškų vertinimo, remiantis ekspertų sureitinguotu paraiškų sąrašu, kvietimo valdymo komitetas pasiūlė finansuoti 26 geriausius mokslinių tyrimų projektus. Bendras šiems projektams įgyvendinti reikalingas biudžetas viršija 52 mln. eurų, „BiodivERsA“ skirs virš 33 mln. eurų.

Projektai atstovauja tiek gamtos, tiek ir socialinių mokslų disciplinas, juose bus nagrinėjami įvairūs moksliniai ir socialiniai biologinės įvairovės aspektai.

Tarp sėkmingų kvietimo dalyvių yra vienas projekto partneris iš Lietuvos – Mykolo Romerio universitetas. Šio universiteto mokslininkų grupė kartu su tarptautiniais partneriais vykdys miesto biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros tyrimus.

Pasak projekto vadovės Mykolo Romerio universiteto lektorės, MRU LAB Aplinkos valdymo laboratorijos narės dr. Ievos Misiūnės, „UrbanGaia” projekto idėja yra susijusi su miestų žaliosios infrastruktūros (Green-Blue Infrastructures, GBIs - angl.) analize.

Pagrindinis tikslas yra išplėtoti realius rodiklius, kurie leistų įvertinti, valdyti ir plėtoti efektyvią žaliąją infrastruktūrą miestuose bei kitose intensyviai žmogaus naudojamose teritorijose. „Žalioji infrastruktūra yra viskas, kas sukurta gamtos (ar žmogui panaudojus gamtą) ir gali būti pritaikyta miestų planavimui, - pasakoja I. Misiūnė. – Žalioji infrastruktūra taip pat gali būti panaudota siekiant mažinti neigiamą poveikį ekosistemoms ir biologinei įvairovei ir renkantis ją vietoj įprastų civilinės inžinerijos alternatyvų dar vadinamų pilkąja infrastruktūra”.

I.Misiūnė sako, jog bus siekiama išplėtoti bendrinius rodiklius, kurie vėliau leistų patikrinti tyrimui pasirinktų miestų žaliųjų infrastruktūrų panaudojimą bei efektyvumą, pateikti valdymo gaires, įtraukti suinteresuotus asmenis.

Pasak I. Misiūnės, projektas yra tarpdisciplininis, apimantis biologijos, ekologijos, teritorijų planavimo ir aplinkosaugos valdymo disciplinas. Be Mykolo Romerio universiteto projekte taip pat dalyvauja Portugalijos (projekto lyderiai), Belgijos, Vokietijos ir Ispanijos universitetai.