MRU - tarptautinė mokslinė konferencija, skirta kovai su PVM grobstymu - MRU
Naujienos

30 birželio, 2016
MRU – tarptautinė mokslinė konferencija, skirta kovai su PVM grobstymu
Įvykis

2016 m. rugpjūčio 4-5 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija, kurioje buvo aptartos PVM grobstymo, apgaulių ES šalyse problemos. 
Su PVM apgaulių schemomis ir dėl to kylančiomis mokesčių surinkimo problemomis susiduria nemažai Europos valstybių. Ekspertai pripažįsta, kad norint kuo efektyviau kovoti su šia problema pirmiausia reikalingos skubios, efektyvios pertvarkos teisinėje sistemoje, glaudesnis institucinis, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas. 
Konferencijoje skirtingų ES šalių ekspertai, mokslininkai, praktikai dalinosi patirtimi, pristatė naujausių tyrimų rezultatus, suteikė naujų kompleksinių žinių valstybinio ir privataus sektoriaus auditoriams, mokesčių administratoriams. 
Dalyviai pateikė ir ES teisės aktų korekcijų rekomendacijas. Pasak ekspertų, labai svarbu, kad atitinkamų valstybinių institucijų atstovai gebėtų kuo operatyviau identifikuoti PVM apgaules, surinktų tinkamus įrodymus ir imtųsi prevencinių priemonių. 
Šia konferencija siekta numatyti konkrečias bendradarbiavimo gaires ir praktinių veiksmų planą, kuris padėtų tobulinti visą PVM apgaulių prevencijos sistemą ES. Konferencijos metu darbo grupės pateikė rekomendacijas ir konkretų veiksmų planą, kaip skirtingos ES šalys galėtų bendradarbiauti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu., o rezultatai bus išsiųsti visoms ES institucijoms, atsakingoms už priemonių, kovai su PVM apgaulėmis, kūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą.  
Renginyje dalyvavo ekspertai iš skirtingų ES valstybių: didžiųjų pasaulio audito kompanijų ir aukščiausio lygio mokesčių administratoriai, profesionalūs auditoriai, įvairias audito paslaugas teikiančių įmonių, ES šalių finansų ministerijų ar joms pavaldžių institucijų, atsakingų už mokesčius, atstovai. Pranešimus skaitė mokesčių ekspertai iš devynių Europos valstybių – Belgijos, Ispanijos, Nyderlandų, Portugalijos, Liuksemburgo, Lietuvos. 

Mykolo Romerio universitetas šiai konferencija pasirinktas neatsitiktinai - tai vienintelis teisės universitetas Lietuvoje, turintis ir ruošiantis aukščiausio lygio finansų specialistus, kurie specializuojasi PVM apgaulės, finansinės korupcijos, šešėlinės ekonomikos srityse. 

Mykolo Romerio Universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas dviejų dienų tarptautinę mokslinę konferenciją „VAT FRAUD PREVENTION AS EU’S FINANCIAL STABILITY SUPPORT MEASURE” organizuoja pagal projektą „International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention as EU‘s Financial Stability Support Measure" projekto Nr. OLAF/2016/D1/017, finansuojamą Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF. 

Daugiau informacijos apie renginį bei pranešėjus galima rasti paspaudus ant šios nuorodos