MRU startuoja Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) veiklose - MRU
Naujienos

13 gruodžio, 2023
MRU startuoja Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) veiklose
Partnerystė
Rektorė

Europos reformų universitetų aljansas (ERUA), jungiantis 8 skirtingose geografinėse lokacijose esančius Europos universitetus, atveria naują puslapį savo istorijoje: gruodžio 11-12 d. Las Palmas Gran Kanarijoje įvyko pirmasis Aljanso narių susitikimas, duosiantis pradžią labiau integruotos ir veiksmingesnės aukštojo mokslo sistemos sukūrimui.

Intensyvių diskusijų metu ERUA narės — universitetai — diskutavo ir tarėsi  dėl  pirmųjų veiklų kuriant  novatorišką integruotą akademinę erdvę, kur į studentus orientuota švietimo sistema prisidės ir skatins atviros ir įtraukios visuomenės kūrimą. Taip pat daug dėmesio skirta  mobilumo priemonių didinimo galimybėms, diegiant virtualų akademinį miestelį, steigiant jungtinių laipsnių programas, kuriant akademines inovatyvias laboratorijas, mokslinių tyrimų klasterius ir bendrai plėtojant socialinio verslumo koncepcijas. Visi universitetai vienareikšmiškai sutarė, jog šios iniciatyvos tiesiogiai padidins Europos aukštojo mokslo konkurencingumą bei efektyviau prisidės prie pasaulinių problemų sprendimo. 

Pasak rektorės prof. Dr. Ingos Žalėnienės, ERUA nariai universitetai yra kolektyviai įsipareigoję puoselėti įtraukią, eksperimentinę, novatorišką ir socialiai orientuotą mokymosi aplinką. Šis aljansas ypač stiprus humanitarinių, socialinių mokslų ir menų sritys ir tai leis jam plėtoti kūrybišką požiūrį į aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus bei prisidės prie aukštojo mokslo reformavimo. MRU vadovaus vienai iš aljanso svarbiausių sričių - tai moksliniais tyrimais grindžiamų klasterių kūrimui.

„Siekiame būti pavyzdžiu kitoms aukštojo mokslo institucijoms ir pilnavertiškai atlikti universitetų misiją sprendžiant didžiuosius šių laikų socialinius iššūkius“, - teigia MRU Rektorė.

ERUA iniciatyva orientuojasi į studentus, kurie bus įtraukiami į visas Aljanso tinklo veiklas, pasitelkiant juos į valdymo struktūras ir skatinant būti ERUA idėjų bei reformistinių metodų ambasadoriais visuomenėje.

ERUA jungia 8 universitetus iš skirtingų Europos šalių rytuose, vakaruose, šiaurėje ir pietuose: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva),  Paryžiaus 8-asis universitetas (Prancūzija), Egėjo jūros universitetas (Graikija), Bulgarijos universitetas – NBU (Bulgarija), SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija), Gran Kanarijos universitetas – ULPGC (Ispanija), Mačeratos universitetas (Italija), Europos universitetas Viadrina (Vokietija).