Naujienos

9 gegužės, 2022
MRU rektorės iniciatyva Europos moterų rektorių asociacijos darbo grupė telks tarptautinę paramą Ukrainos akademikams ir studentams
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
EWORA
Rektorė

Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė dalyvavo gegužės 2-3 dienomis Valensijos universitete, Ispanijoje vykusiame Europos moterų rektorių asociacijos (EWORA)  seminaro „Aukštojo mokslo ateities vizija“ susitikime „Lūkesčiai, galimybės ir iššūkiai lyderystei“. Pirmininkaudama plenarinei sesijai rektorė pabrėžė, kad šiandien aukštųjų mokyklų vadovės susiduria su dviguba misija: veiksmingai vadovauti įgyvendinant institucijų plėtros strategiją ir kartu reaguoti į precedento neturinčius iššūkius ir grėsmes, kylančias dėl „Covid 19“ pandemijos, nestabilios pasaulinės geopolitinės padėties, pabėgėlių srautų iš karo paveiktų teritorijų ir daugelio kitų problemų, darančių išorinę įtaką akademinėms bendruomenėms.

 MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė paragino EWORA narius daugiau dėmesio skirti paramai Ukrainos akademikams ir studentams, kurie tiesiogiai patiria karo padarinius. Ji pabrėžė, kad ukrainiečių tauta kovoja už Europos ir viso demokratinio pasaulio ateitį, nes laisvės, teisės viršenybės ir žmogaus teisių vertybės yra griaunamos.

„Penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų patirtis padeda mums labiau suprasti ir užjausti ukrainiečių tautą, mūsų partnerių akademinės bendruomenes, atsidūrusias karo sūkuryje", - sakė MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

Vadovaujant MRU rektorei, sudaryta darbo grupė, kurios tikslas - išanalizuoti nukentėjusių Ukrainos akademikų ir studentų poreikius ir pasiūlyti galimas paramos priemones EWORA tinklo institucijoms, kad jos galėtų suteikti tinkamą paramą.

Europos moterų rektorių susitikime daug dėmesio skirta kintančiai universitetų aplinkai analizuoti, pabrėžiant lyčių lygybės ir įvairovės tikslus, įtrauktį, atvirumą, skaidrumą ir socialinę atsakomybę. Vienas iš aptartų klausimų – Europos universitetuose taikoma GEP (lyčių lygybės planų) praktika, kuri jau yra tapusi įprastine procedūra. Pažymėta, kad reiks dar daug pastangų, jog įgyvendinant šią praktiką, bendruomenėse įvyktų esminiai mąstymo ir elgsenos pokyčiai.

Siekiant sukurti ir įtvirtinti teisingą ir tvarią institucinę kultūrą, teisingumo ir tvarumo praktiką savo kasdienėje veikloje, vadovai iš skirtingų Europos aplinkų pristatė savo institucinės veiklos privalumus ir trūkumus, dalijosi geriausia GEP įgyvendinimo praktika bei mokėsi vieni iš kitų.