MRU Rektorės dr. prof. Ingos Žalėnienės kalba Mokslo ir žinių dienos šventėje - MRU
Naujienos

1 rugsėjo, 2023
MRU Rektorės dr. prof. Ingos Žalėnienės kalba Mokslo ir žinių dienos šventėje
Bendruomenė
Rektorė
Universitetas

Laba diena, mieli studentai, dėstytojai, mokslininkai, administracijos darbuotojai,

Gerbiamieji svečiai!

Sveiki atvykę į Mykolo Romerio universitetą švęsti Mokslo ir žinių dienos!

Sveikinu visus, pradedančius naujus mokslo metus, nusiteikusius mokytis, studijuoti, atrasti tai, kas neatrasta, dalytis savo žiniomis ir patirtimi, drąsiai klausti ir atkakliai ieškoti atsakymų į sudėtingus klausimus, kurie šiandien rūpi žmonėms Lietuvoje ir visame pasaulyje.

“Mokslas niekada nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga” – yra sakęs Albertas Einšteinas. –“Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais”.

Ypatingai sveikiname mūsų pirmakursius, pradedančius naują kelio į pažinimą etapą. Tai svarbus ir prasmingas jūsų gyvenimo etapas, kuris, kaip pamatysite, prabėgs labai greitai. Tad negaiškite veltui laiko, nes geram išsilavinimui skirtas laikas ir pastangos yra geriausia investicija į sėkmingą jūsų ateitį.

Džiugu, kad šiemet mūsų universitete studijuoti pradės gausus būrys visų studijų pakopų studentų - MRU šiemet priėmėme apie 1700 studentų; daugiau kaip 300 užsienio studentų pasirinko mūsų universitetą laipsnio studijoms; 175 studentai atvyko pagal Erasmus+ ir kitas mainų programas dalinėms studijoms.

Taigi, galiu drąsiai teigti: jei norite geriau pažinti pasaulio tautų ir kultūrų įvairovę, praturtėti visos žmonijos sukauptomis žiniomis ir išmintimi - nebūtina leistis į ilgą kelionę aplink pasaulį – čia, Mykolo Romerio Universitete, galite susipažinti su  studentais iš visų keturių kontinentų, daugiau nei 45 valstybių.

Prieš 90 metų iš ketverius metus trukusios kelionės aplink pasaulį sugrįžęs Lietuvos žurnalistas, rašytojas ir visuomenės veikėjas Matas Šalčius savo knygoje rašė:

Bendrai galiu pasakyti, kad žmonės gali būti skirtingų odos spalvų, kalbų, tikybų ir papročių, bet jų širdis yra vienoda. Visi žmonės ir visur nori būti gerbiami ir mylimi. Visi atskiria blogą ir gerą elgesį su jais. Visur žmonės įsižeidžia, jei įžeidi tai, kas jiems šventa. Smarkiausiai žmonės kovoja dėl jų asmens niekinimo, įsitikinimų ir jausmų įžeidimo”.

Mielieji, norime, kad mūsų akademinėje bendruomenėje širdys plaktų vienu ritmu,  puoselėjame   toleranciją, pagarbą, draugiškumą, gebėjimą bendradarbiauti. Bendrai kuriame ir kursime gerą atviro, progresyvaus, dinamiško europietiško universiteto atmosferą, padedančią geriau susipažinti, susidraugauti, pajusti įdomaus studentiško gyvenimo skonį ir užmegzti svarbius žmogiškuosius ir profesinius ryšius visam gyvenimui. 

Esu tikra, kad mūsų dėstytojai, mokslininkai ir administracija nuoširdžiai dalysis savo žiniomis ir patirtimi, kad studentiško gyvenimo pradžia būtų kuo sklandesnė, o kelias į mokslo aukštumas  nesibaigtų susidūrus su pirmaisiais sunkumais.

Krizių ir netikėtų iššūkių kupiną pasaulį pažangos linkme gali nukreipti žmonės, kurie geba tiesti tiltus tarp valstybių, įvairių kultūrų, akademinių institucijų ir tarp įvairių mokslo sričių.

Jūs, mūsų jaunimas, atsinešėte į Universitetą savo  ryžtą siekti aukštojo išsilavinimo, savo lūkesčius ir ateities perspektyvas. Pasikeitusiame ir pastoviai besikeičiančiame pasaulyje jūs susidursite ne tik su žmonėmis ir jų sukurtomis bendruomenėmis, bet ir virtualiu pasauliu, nes dirbtinis intelektas ir ChatGPT grįstos technologijos ir sprendiniai jau yra naujosios realybės dalimi akademinėje aplinkoje. Šios technologijos mums gali padėti, jei jas nukreipsime pozityviems tikslams, bet jas turėsime visi išmokti naudoti protingai ir kritiškai, kad jos veiksmingai išplėstų mūsų kognityvines sistemas, praplėstų mūsų pažinimo ir žmogiškųjų gebėjimų ribas ir apimtis.

Tai suteikia stiprų impulsą toliau auginti ir brandinti Mykolo Romerio universiteto akademinę bendruomenę. Norime, kad MRU pažadas – studijos kokybiškam gyvenimui – būtų ištesėtas su kaupu. Jūsų sėkmė yra ir viso Universiteto sėkmė, Jūsų sėkmė kurs Lietuvos ir visos žmonijos sėkmingą ateitį.

Džiaugiuosi, kad pasirinkote studijas mūsų  jauniausiame valstybiniame universitete. Naujos aukštojo mokslo įstaigos steigėjai ką tik Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje puoselėjo laisvės,  demokratijos ir valstybingumo idėjas, vertino europietiško švietimo reikšmę valstybės ir visuomenės ateičiai. Tai pamatas, ant kurio užaugo ir sustiprėjo Mykolo Romerio universitetas.

Mums didelė garbė, kad kartu su mumis šventėje dalyvauja  Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras, profesorius Vytautas Landsbergis, pirmasis atkurtos valstybės vadovas, savo parašu patvirtinęs Seimo nutarimą dėl naujos aukštosios mokyklos, pradėjusios MRU istoriją, Statuto.

Šiandien Mykolo Romerio universitetas yra matomas ir atpažįstamas tarptautinėje akademinėje erdvėje,  kaip modernus, inovatyvus, tvarus, socialiai atsakingas ir pasirengęs spręsti šiuolaikinius žmonijos iššūkius  universitetas.  

Lietuvos akademinėje padangėje MRU išsiskiria akademinės bendruomenės gebėjimu derinti akademinį solidumą su gebėjimu sparčiai diegti naujoves studijų ir mokslo tyrimų srityje, lanksčiai adaptuotis prie  naujų darbo rinkos ir visuomenės poreikių.

Mes bene pirmieji Lietuvoje pradėjome sėkmingai integruoti technologijas į socialinius mokslus. Todėl galėjome pasiūlyti savo studentams įdomias inovatyvias programas, rengti naujų sričių specialistus. Džiaugiuosi, kad MRU pažangą šiais metais labai gerai įvertino Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai.

Mielai kviečiame studentus įsijungti į mokslinę veiklą ir imti pavyzdį iš mūsų doktorantų, neseniai apgynusių daktaro disertacijas mokslo daktarų. Džiaugiuosi, kad šiandien suteiksime mokslo daktaro laipsnius dar 17 savo kolegų. Taip pat kartu pasidžiaugsime ir įteiksime pirmuosius Europos daktaro sertifikatus.

Šiemet MRU įsijungė į  Europos reformų  universitetų aljansą ( ERUA  - European Reform University Alliance), jungiantį 8 pažangius Europos universitetus. Užsitikrinome solidų Europos Komisijos finansavimą pilotiniams projektams, kurių tikslas – sukurti alternatyvų europietiško universiteto modelį globaliame kontekste, atveriantį plačią  kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir eksperimentavimo erdvę studentams ir mokslininkams. Jau lapkritį prasidės pirmosios aljanso veiklos, į kurias turėsim įsitraukti visi: dėstytojai, mokslininkai, studentai, alumnai ir partneriai. Universitetui šios veiklos atvers plačias konkurencingumo stiprinimo regione ir globaliu mastu perspektyvas.

Taigi, mielieji, turėsite kur „įdarbinti“ savo talentus ir savo ateities vizijas  paversti darnios ir tvarios visuomenės pažangos projektais ir sprendimais.

Į tarptautiškumą, ateities projektavimo darbus, telkdami įvairių sričių Lietuvos ir pasaulio  mokslininkus, valstybės institucijas, verslą, nevyriausybines organizacijas spręsti aktualiausias socialines, humanitarines ir technologines problemas, orientuosime ir MRU 2024-2030 metų strategiją. Atnaujindami mokslui ir studijoms, visos MRU bendruomenės gerovei reikalingą infrastruktūrą, pradedame įgyvendinti investicinius projektus.

Vienas iš puikių įvairių mokslo sričių sinergijos, pasaulinio akademikų ir praktikų bendradarbiavimo pavyzdžių –  rugpjūčio mėnesį Mykolo Romerio universitete vykęs Pasaulinis medicinos teisės kongresas. Dėkoju kolegoms už didžiulį parengiamąjį darbą, kuris atvėrė naujus horizontus universitetui pasauliniu mastu plėtoti sveikatos teisės tyrimus ir studijų veiklas.

Gerbiamieji,

Baigdama savo pasisakymą, noriu priminti  dar vieną svarbią sukaktį.

Sukako 30 metų, kai 1993 m. rugpjūčio 31 dieną, likus keliolikai minučių iki vidurnakčio, Lietuvos teritoriją paliko paskutinis Rusijos okupacinės armijos karinis ešelonas.

Kartu su visais Lietuvos žmonėmis  minėdami  Laisvės dieną,  linkime kuo greičiau išsivaduoti nuo okupantų didvyriškai savo laisvę ginančiai Ukrainai, linkime laisvės visoms priespaudą dar patiriančioms tautoms.

Didžiuojuosi MRU bendruomene, kuri nuo pirmos Rusijos karo dienos nuoširdžiai padeda ukrainiečiams ginti savo laisvę ir įveikti karo sukeltas negandas.

Mes tvirtai žinome: be laisvos nepriklausomos valstybės negali būti ir akademinės laisvės.

Be akademinės laisvės negali būti tikro mokslo ir visuomenės pažangos.

Branginkime savo laisvę gyventi, mokytis, kurti savo ateitį laisvoje šalyje, laisvoje Europoje.

Gražios šventės!