MRU Rektorė: Universitetai – pokyčių iniciatoriai, tvarumo ir socialinių inovacijų generatoriai - MRU
Naujienos

2 rugpjūčio, 2023
MRU Rektorė: Universitetai – pokyčių iniciatoriai, tvarumo ir socialinių inovacijų generatoriai
Mokslas
Rektorė
Universitetas
Bendruomenė

Mykolo Romerio universitete (MRU) darbą pradėjo 27-asis Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (World Association for Medical Law - WAML) kongresas, kuriame teisės mokslininkai, sveikatos priežiūros ir bioetikos specialistai, žmogaus teisių aktyvistai bei politikos formuotojai iš penkių pasaulio kontinentų svarstys sudėtingus teisinius aspektus, reglamentuojančius inovacijas sveikatos priežiūros, etikos, reguliavimo ir pacientų teisių užtikrinimo srityse. Mykolo Romerio universitetas teisę rengti Kongresą Vilniuje laimėjo 2019 m. Tokijuje vykusio WAML Kongreso metu.

Kreipdamasi į Kongreso dalyvius, partnerius bei rėmėjus MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė pažymėjo, kad šiais intensyvių pokyčių laikais, sparčiai kintant visuomenės normoms, atsirandant ir plintant naujoms ligoms, teisės mokslininkų, sveikatos priežiūros specialistų, žmogaus teisių aktyvistų bei politikų vaidmuo įgauna ypatingos svarbos. Rektorės įsitikinimu, šis kongresas, vykstantis Mykolo Romerio universitete, yra ideali platforma aptarti tokias aktualias temas, kaip eksperimentinio gydymo teisėtumas, etinės genominės medicinos pasekmės ir lygios galimybės visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

„Sparčiai besikeičiantis pasaulis ir šiandienos iššūkiai, tokie kaip Covid-19 pandemija, Rusijos agresijos Ukrainoje keliamos grėsmės saugumui bei technologijų plėtra, reikalauja atidžios stebėsenos, vertinimo ir reguliavimo, kad būtų užkirstas kelias galimiems pavojams mūsų egzistencijai, laisvei ir demokratijai“, – sakė MRU vadovė. – Pasak rektorės, akademinės bendruomenės ir universitetai turi inicijuoti pokyčius, savo veikla skatindami tvarumą ir socialines inovacijas, žiniomis ir patirtimi prisidedami prie sprendimų priėmimo proceso.

Prof. dr. I. Žalėnienės įsitikinimu, medicinos teisė ir socialiniai mokslai atlieka svarbų vaidmenį formuojant naują tikrovę visuomenės labui: moksliniai tyrimai atvers naujas galimybes įgyvendinant teisingumą, visuomenės sveikatą ir gerovę.

Kongresą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen, pažymėdama, kad šio renginio temos yra labai artimos bei aktualios ir Lietuvos įstatymų leidybos institucijai – parlamentui, kuris pastaruosius kelis metus sprendė iššūkius, susijusius su Covid 19 pandemija ir sveikatos priežiūros prieinamumu bei efektyvumu.

WAML prezidentas prof. Roy Beran padėkojo Mykolo Romerio universiteto rektorei prof. dr. Ingai Žalėnienei ir visai akademinei bendruomenei už svetingumą bei pastangas organizuojant šį tarptautinį renginį.

„MRU yra novatoriškas universitetas, patikimas partneris, telkiantis pasaulyje pirmaujančių medicinos ir teisės ekspertų bendruomenę“, – sakė WAML prezidentas.

Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) generalinis direktorius Tedros Adhanom Ghebreyesus kreipdamasis į Kongreso dalyvius sakė, kad pagrindinis tikslas, vienijantis viso pasaulio teisės mokslininkų, sveikatos priežiūros specialistų, žmogaus teisių aktyvistų bei politikos formuotojų pastangas – yra sveika ir saugi visų šalių visuomenė.

Pasaulinė medicinos teisės asociacija (WAML), įkurta 1967 m., vienija įvairių pasaulio valstybių teisininkus, mokslininkus, advokatus, medikus, dirbančius akademinėje ir praktinėje srityse. Pasaulinis medicinos teisės kongresas yra prestižinis, senas tradicijas turintis renginys, kuris kiekvienais metais vyksta kitoje pasaulio valstybėje. 2019 m. jis vyko Japonijoje (Tokijuje), 2022 m. Australijoje, o 2024 m. kongresas turėtų vykti Kanadoje (Toronte). Kongresų metu gvildenamos aktualios medicinos teisės problemos.

WAML leidžia mokslinį žurnalą – Medicine and Law, kuriame autoriai iš daugiau kaip 100 šalių publikavo daugiau kaip 2000 straipsnių. Taip pat kiekvieną mėnesį platinamas WAML narių naujienlaiškis.

Pilną MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės sveikinimą anglų kalba galima rasti čia.