MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė Tarptautinės universitetų asociacijos metinėje konferencijoje kvietė ieškoti naujų tarptautiškumo modelių - MRU
Naujienos

27 lapkričio, 2023
MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė Tarptautinės universitetų asociacijos metinėje konferencijoje kvietė ieškoti naujų tarptautiškumo modelių
Konferencijos

Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė, Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU)  viceprezidentė prof. dr. Inga Žalėnienė  lapkričio 25-27 dienomis dalyvavo Kataro universitete Dohoje vykusioje taptautinėje IAU metinėje  konferencijoje, kurioje buvo nagrinėjama, kaip tarpkultūrinis mokymas ir dialogas prisideda prie didesnės aukštojo mokslo įtakos („Higher Education with Impact: The Importance of Intercultural Learning and Dialog“).

Konferencijoje dalyvavę pasaulio švietimo lyderiai nagrinėjo, kaip universitetai  skatina  tarpkultūrinį mokymąsi ir dialogą, kokią įtaką šiam tikslui daro geopolitika ir kokią reikšmę tai  turi visuomenei,  prisideda prie žmogaus teisių, demokratijos, teisinės valstybės ir taikos kūrimo.

MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė pirmininkavo konferencijos plenarinei sesijai „Plečiant mobilumo ribas“ („Moving Beyond Mobility“). Rektorė kvietė diskutuoti, kaip  patobulinti vis dar dominuojantį švietimo tarptautiškumo modelį, pagrįstą talentų pritraukimu siekiant ekonominės naudos.

„Globalių iššūkių ir technologinės pažangos eroje šis neoliberalus modelis nėra nei teisingas, nei tvarus. Šiame kontekste pats laikas skatinti humanistinės socio-kultūrinės paradigmos principus, grįžti prie fundamentalaus švietimo, kaip visuotinio visuomenės gėrio  ir pagrindinės žmogaus teisės,  supratimo. Toks supratimas sudaro prielaidas inicijuoti tam tikrus mūsų valstybių, vyriausybių mąstymo pokyčius apie aukštojo mokslo plėtrą, jo aktualumą ir svarbą visuomenei“, - sakė prof. dr. I. Žalėnienė.

Šią temą plenarinėje sesijoje nagrinėjo plačiai žinomas švietimo ekspertas, daugelio publikacijų autorius, buvęs  Bostono koledžo (JAV) Tarptautinio aukštojo mokslo centro direktorius prof. Hans De Wit, Kansai universiteto (Japonija) Inovatyvaus globalaus švietimo instituto  (IIEG) direktoriaus pavaduotoja prof. Keiko Ikeda, Tsukuba universiteto (Japonija) JV-Campus projekto vadovas, Medicinos fakulteto asoc. prof. dr. Ryosuke Ohniwa ir Kataro švietimo, mokslo ir bendruomenės vystymo  fondo prezidentas Francisco Marmolejo.

Apibendrindama pranešimus ir diskusijas MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė pabrėžė, kad šiandien priimami sprendimai neabejotinai formuos mūsų akademinių bendruomenių ateitį, ir pakvietė IAU partnerius kartu kurti naujus tarptautiškumo modelius, atspindinčius visuomenės poreikius.

Lapkričio 28-29 dienomis MRU rektorė, IAU viceprezidentė prof. dr. I. Žalėnienė dalyvaus IAU direktorių valdybos posėdžiuose Dohoje. IAU veikloje dalyvauja beveik 600 universitetų iš 120 pasaulio šalių.