MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė: „Neramiais laikais būtina universitetų ir visuomenės sąveika bei tvirtas įsipareigojimas esminėms vertybėms“ - MRU
Naujienos

16 rugsėjo, 2022
MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė: „Neramiais laikais būtina universitetų ir visuomenės sąveika bei tvirtas įsipareigojimas esminėms vertybėms“
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė
Įvykis
Universitetas
Studijos

Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, rugsėjo 16 d., Bolonijos universitete, Italijoje vykusiose Magna Charta Universitatum (MCU) 30-mečio minėjimo iškilmėse, kartu su kitais šio dokumento signatarais, pasirašė naują jo versiją – MCU 2020.  

Daugiau kaip 950 pasaulio universitetų vadovaujasi šiuo nauju dokumentu, kuriame pabrėžiamas globalesnis universitetų pobūdis ir didesnė atsakomybė sprendžiant dabarties iššūkius ir prisidedant prie visuomenės pažangos. Dokumente akcentuojami akademinės laisvės ir autonomijos principai, akademinės bendruomenės bendradarbiavimas su  visuomene, brėžiamos universitetų ateities gairės.

„Šiais neramiais laikais būtina kuo glaudesnė universitetų ir plačiosios visuomenės sąveika, kad galėtume efektyviai spręsti problemas, kurios kyla mūsų visuomenei, valstybei ir visai žmonijai,“ –  sako MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė. – „Taip pat savo parašais patvirtiname, kad esame įsipareigoję vadovautis laiko išbandytomis vertybėmis, kuriomis grindžiamas Universitetas, kaip  akademinė bendruomenė ir aukštojo mokslo institucija.“

MRU rektorė dalyvauja tradicinėje konferencijoje „Universitetų įsitraukimas į visuomenę neramiais laikais“ ir neformaliose diskusijose. Pasaulio universitetų vadovai, kartu su politikais, įvairių sričių mokslo ekspertais, nevyriausybinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais nagrinėja aktualius nūdienos klausimus, tarp jų – ir  Rusijos karo Ukrainoje padarytus nuostolius švietimo sistemai.

Magna Charta Universitatum 1988 m. rugsėjo 18 d., minint Bolonijos universiteto 900 metų jubiliejų, pasirašė 388 rektoriai ir universitetų vadovai iš Europos ir kitų pasaulio šalių. Per tą laiką MCU signatarų skaičius padidėjo beveik trigubai.  

Naują šio dokumento versiją – MCU 2020 parengė nuo politinių organizacijų ir interesų grupių nepriklausoma tarptautinė MCU signatarų asociacija – Magna Charta Observatory (MCO). 

MCO  bendradarbiauja su pagrindinėmis universitetų asociacijomis, tokiomis, kaip (Europos universitetų asociacija (EUA), Europos Taryba, UNESCO, Tarptautinė universitetų asociacija (IAU), Amerikos švietimo taryba (ACE)  bei kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su aukštuoju mokslu. Asociacijos mokslininkų tyrimų išvados apibendrinamos konferencijose.

MCO konferencijos vaizdo įrašą galima rasti čia.

Didžiosios universitetų chartijos pasirašymo įrašas pateikiamas čia.