MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė Europos moterų rektorių asociacijos (EWORA) konferencijoje aptarė įtraukios lyderystės svarbą užtikrinant lygias galimybes siekti išsilavinimo ir mokslinės karjeros - MRU
Naujienos

6 lapkričio, 2023
MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė Europos moterų rektorių asociacijos (EWORA) konferencijoje aptarė įtraukios lyderystės svarbą užtikrinant lygias galimybes siekti išsilavinimo ir mokslinės karjeros
Konferencijos
Rektorė

Europos moterų rektorių asociacijos (European Women Rectors Association, EWORA) Direktorių tarybos narė, Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė  lapkričio 1 d. Stambule vykusiame EWORA valdybos posėdyje pristatė  moterų padėtį Lietuvos universitetuose ir valdžios institucijose.

Lapkričio 2-3 dienomis MRU rektorė taip pat dalyvavo 8-ojoje EWORA konferencijoje „Globali moterų lyderystė ir universitetų ateitis“  (“Global Female Leadership and the Future of Universities”), surengtoje kartu su Stambulo technikos universiteto technoparku ir Kadir Has universitetu.

Vadovaudama apskritojo stalo diskusijai apie įtraukiąją lyderystę, kurioje buvo apibendrinta universitetų patirtis ir pateiktos rekomendacijos (“Inclusive Leadership: Lessons Learned and Reccomendations”), MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė  pabrėžė, kad sparčių pokyčių ir kompleksinių iššūkių metu reikia lyderių, kurie geba suburti  įvairius žmones į bendras komandas, profesinius tinklus, skatinti inovacijas ir pasiekti tvarių rezultatų.

„Turbūt niekas nepaneigs, kad bet kurios organizacijos sėkmė priklauso nuo atsidavusių, tikinčių sėkme ir atsakingai dirbančių žmonių“, – pabrėžė prof. dr. I. Žalėnienė.     

Diskusijoje aukštojo mokslo vadovai ir ekspertai aptarė, kaip kurti sveiką, įtraukią, lygias galimybes sudarančią darbo kultūrą, kaip padidinti moterų galią sprendimų priėmimo procese, su kokiais sunkumais susiduria aukštojo mokslo įstaigų vadovai, skatindami jaunas moteris siekti mokslinės karjeros.

Apibendrindama diskusijas MRU rektorė teigė, kad net ekonomiškai pajėgiose, demokratiškose šalyse dar yra ką tobulinti įgyvendinat lygias galimybes. Tačiau, kaip rodo JT ataskaitos, moterys ir vaikai ypač nukentėjo dėl pandemijos, krizių ir ginkluotų konfliktų, kurių metu sugriauta daug  švietimo ir mokslo įstaigų, o studentai ir dėstytojai išblaškyti po visą pasaulį. Todėl būtina dėti visas pastangas, kad padėtume moterims ir vaikams iš karo zonų suteikti normalų gyvenimą ir išsilavinimą.

„Aukštojo mokslo įstaigos gali atlikti svarbią misiją – šviesti visuomenę, taip prisidedant  prie taikos, demokratijos,  įstatymo viršenybės ir žmogaus teisių užtikrinimo prioritetų sklaidos, nes savaime suprantama, kad be to neįmanoma suteikti  moterims  lygias  švietimo ir mokslo galimybes“, – pabrėžė prof. dr. I. Žalėnienė.   

Po konferencijos surengti naujos EWORA prezidentės rinkimai. EWORA prezidente išrinkta Malmės universiteto (Švedija) rektorė prof. Kerstin Tham.

Europos moterų rektorių konferencijos dalyviai taip pat susipažino su pirmaujančio pasaulyje Stambulo technikos universiteto technoparko (ITU Business Incubator) ir Kadir Has universiteto infrastruktūromis bei veikla.