Naujienos

5 rugpjūčio, 2021
MRU patvirtino paramą Didžiosios universitetų chartijos (Magna Charta) nuostatoms

Mykolo Romerio universiteto rektorė patvirtino Universiteto paramą 2020 m. Didžiosios universitetų chartijos (Magna Charta) nuostatoms ir raštu deklaravo, kad Universitetas įsipareigoja tęsti savo veiklas pagal 1988 metų Didžiąją universitetų chartiją bei laikytis 2020 metais atnaujintame Didžiosios universitetų chartijos tekste įtvirtintų principų, vertybių ir atsakomybių, sustiprinančių universitetų vaidmenį siekiant planetos išsaugojimo, skatinant sveikatingumą, gerovę ir švietimą visame pasaulyje. Vienas iš pirmųjų Didžiosios universitetų chartijos principų yra nepriklausomybė, kuri užtikrintų, kad moksliniai tyrimai ir studijos būtų intelektualiai ir morališkai nepriklausomi nuo bet kokios politinės ir ekonominė įtakos. Antrasis principas primena, kad moksliniai tyrimai ir studijos negali būti atskirti vienas nuo kito i turi įtraukti studentus. Trečiasis principas nurodo, kad universitetas tūrėtų būti atvira vieta tyrimams ir diskusijoms. Mykolo Romerio universitetas įsipareigoja vykdyti visus Didžiosios universitetų chartijos principus ir nuostatas ir siekti, kad universiteto bendruomenė būtų įtraukta į tvaresnio pasaulio vystymą.