MRU „Magna Charta Observatory“ atstovai aptarė globalius darnaus vystymosi tikslus - MRU
Naujienos

31 gegužės, 2024
MRU „Magna Charta Observatory“ atstovai aptarė globalius darnaus vystymosi tikslus
Universitetas

2024 m. gegužės 28-30 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyko mokslinių tyrimų projekto seminaras „Visuomenės iššūkius atliepiantis ir atsakingas universitetas“ (angl. Responsive and Responsible Universities), kuriame dalyvavo 15 „Magna Charta Observatory“ atstovų. Partnerių susitikimo metu aptarti paramos Ukrainai projektai Lietuvoje žvelgiant iš socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto perspektyvos, Lenkijoje – iš sveikatos mokslų universitetų perspektyvos, Ukrainoje – iš Donecko į Vynicą persikėlusio universiteto perspektyvos. Pristatytas Bangladešo universiteto projektas studentams ir dėstytojams kuriant infrastuktūrą ir vykdant vaikų edukacines veiklas skurdžiausiuose Dahos rajonuose. Makedonijos universitetas dalinosi mokslinio tyrimo rezultatais patyčių  valdymo intervencinių psichologinių metodų tematika. Dublino universitetas pristatė projektą apie bendruomenės įtraukimo ir motyvavimo sistemą. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Bangladešo, Airijos, Makedonijos, Gruzijos, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos. 

Tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintas MRU indėlis puoselėjant trečiąją universiteto misiją – socialinės atsakomybės demonstravimas rūpinimasis karo pabėgėliais, paramos Ukrainos universitetams, civiliams ir kariams telkimas, dalinimasis erdvėmis su karo pabėgėlių mokykla, tvarumo kultūros puoselėjimas, vietos bendruomenės telkimas ir partnerysčių kūrimas reaguojant į karo sukeltus visuomenės iššūkius.

2023 m. pavasarį MRU pateikė paraišką ir pristatė MRU paramos Ukrainai atvejį tarptautinės universitetų organizacijos „Observatory Magna Charta Universitatum“ mokslo projektų iniciatyvai „Visuomenės iššūkius atliepiantis ir atsakingas universitetas“ (angl. Responsive and Responsible Universities). Buvo atrinkti 6 universitetai iš viso pasaulio, 3 iš jų – MRU, Vroclavo medicinos universitetas ir Donecko universitetas, perkeltas į Vinicą, tyrinėjantys Rusijos sukelto karo Ukrainai tematikas, buvo pakviesti toliau plėtoti tyrimus ir pristatyti savo gerąją praktiką visai „Observatory Magna Charta Universitatum“ bendruomenei. Projekto tikslas – remiantis MRU ir kitų šešių atrinktų universitetų praktika bei patirtimi išplėtoti trečiosios universiteto misijos mokslinę koncepciją ir pasidalinti ja su „Observatory Magna Charta Universitatum“ tinklo universitetais. Projektas apima tokius darnaus vystymosi tikslus, kaip skurdo ir bado mažinimas, kokybiškas išsilavinimas, nelygybės mažinimas, darnūs miestai ir bendruomenės, taika, teisingumas ir stiprios institucijos. 

Šis projektas turi didelį socialinį poveikį, nes prisideda prie žmonių įgalinimo, gerina gyvenimo sąlygas ir kokybę, didina švietimo galimybes, skatina nelygybės mažinimą ir įtrauktį, puoselėja darnią plėtrą, skatina verslumą ir ekonomikos vystymąsi, bendruomenės įsitraukimą ir bendradarbiavimą (MRU inicijuota geroji praktika stiprina universitetus ir bendruomenes ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų).  

Magna Charta Universitatum – 1988 m. Bolonijoje 388 pasaulio universitetų rektorių pasirašytas dokumentas, kuriame apibrėžiami pagrindiniai universitetų veiklos principai kaip akademinė laisvė ir autonomija, mokslinių tyrimų ir studijų sinergija, atvirumas moksliniams tyrinėjimams ir diskusijoms. MRU rektorė prof. Dr. Inga Žalėnienė patvirtino Universiteto paramą 2020 m. Magna Charta Universitatum nuostatoms ir deklaravo Universiteto įsipareigojimą laikytis įtvirtintų principų, vertybių ir atsakomybių, sustiprinančių universitetų vaidmenį siekiant aplinkos išsaugojimo, skatinant taiką, gerovę ir švietimą visame pasaulyje. MRU yra įsipareigojęs vykdyti visus Magna Charta Universitatum principus ir siekti, kad universiteto bendruomenė būtų įtraukta į tvaresnio pasaulio kūrimą.