MRU kuriamas Tolerancijos centras - MRU
Naujienos

14 sausio, 2015
MRU kuriamas Tolerancijos centras

Mykolo Romerio universitete steigiamas pirmasis Lietuvoje Tolerancijos centras. Dėl jo steigimo bendradarbiavimo sutartį sausio 16 d. pasirašė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas.

Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovo pavaduotoja, Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, Universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos sąjungos teisės instituto prof. dr. Justinas Žilinskas, Teisės filosofijos ir istorijos katedros lektorius Juozas Valčiukas, teatro režisierius Julius Dautartas.

Pasirašydamas sutartį rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dėkojo už idėją ir džiaugėsi Tarptautinės komisijos įdirbiu šioje srityje. „Net mūsų vadyboje tolerancijos idėja labai svarbi, nes siekiant sėkmės, visada turi būti sumodeliuoti tolerancijos principai. Niekada nieko nepasieksi vien ribojimais ar draudimais“, - sakė profesorius dr. A. Pumputis. - „Jūs tolerancijos principą pagilinate konkretesne sritimi, kuri mums gerai suvokiama ir labai priimtina“.

Sutarties svarbą ir tokio Centro steigimą pabrėžė ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriato vadovas R. Račinskas. „Mūsų veikla įgaus nuo šiol daugiau akademiškumo, planuojant vertinant ir koreguojant ją. Fundamentalių visuomenės procesų tyrimui būtinas ilgalaikis strateginis darbas“.   

Sutartyje numatyta, kad naujai kuriamame Tolerancijos centre bus atliekami moksliniai tyrimai tolerancijos, žmogaus teisių ir kita panašia tematika. Jame bus organizuojami edukaciniai projektai bei kiti renginiai, skatinantys tolerancijos tarp skirtingų rasių, tautybių, politinių pažiūrų, lyčių bei kitų socialinių grupių atstovų ugdymą. Tolerancijos centre bus kaupiama ir sisteminama rašytinė, fono, foto, filmuota, kraštotyrinė medžiaga apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus Lietuvoje.

Bendradarbiavimo sutartimi tarp abiejų institucijų siekiama puoselėti pilietinės visuomenės vertybes, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, kuriomis grindžiama liberali demokratija. Numatyta skatinti istorinės atminties formavimąsi ir supratimą, tyrimų bei švietimo pagrindu supažindinant visuomenę su nacių ir sovietinio totalitarinių režimų istorija, jų nusikaltimais ir ypatybėmis Lietuvoje, atsižvelgiant į platesnį nusikaltimų žmogiškumui kontekstą.