MRU keičia struktūrą - MRU
Naujienos

13 gegužės, 2024
MRU keičia struktūrą
Universitetas

Gegužės 9 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) tarybos sprendimu buvo patvirtinta nauja universiteto struktūra. 

Įsigaliojus pakeitimams struktūroje, įsteigta nauja pareigybė, tai yra vicerektorius mokslui ir inovacijoms, kuriam pavaldūs – Mokslo ir inovacijų centras, Biblioteka, Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas. Vicerektorius mokslui ir inovacijoms bus atsakingas už mokslinių tyrimų politikos formavimą, mokslinių tyrimų projektų vystymą, inovacijų skatinimą, bibliotekos veiklos koordinavimą, taip pat už bendradarbiavimą su privačiu ir viešu sektoriais bei kitomis mokslinių tyrimų institucijomis.

Keičiamas ir vicerektoriaus akademiniams reikalams pareigybės pavadinimas. Įsigaliojus pakeitimams, įsteigiama vicerektoriaus studijoms pareigybė. Vicerektoriui pavaldūs Studentų priėmimo ir Mokymosi visą gyvenimą, Akademinių reikalų ir Azijos centrai, Tarptautiškumo tarnyba. Vicerektorius studijoms bus atsakingas už studijų kokybės užtikrinimo politikos formavimą, inovacijas studijose, studentų pasiekimus ir bendrą akademinę aplinką, studentų priėmimo procesus, tarptautiškumo procesų ir mokymosi visą gyvenimą koordinavimą.

Atskiriant studijų ir mokslinių tyrimų valdymą, kiekvienas vicerektorius galės dirbti savo srityje, taip užtikrinant aukštesnę veiklos kokybę. Skirtingi vicerektoriai galės efektyviau reaguoti į šiuos iššūkius, įsigilinti į kitų aukštųjų mokyklų gerąsias praktikas savo kompetencijų ribose. Atskiriant pareigas, kiekvienas vicerektorius turės daugiau galimybių bendradarbiauti su atitinkamais sektoriais, taip pat dedikuos daugiau laiko diskusijoms tiek universiteto viduje, tiek už jo ribų. Tai svarbu siekiant pritraukti investicijas į mokslinius tyrimus, plėtoti naujas studijų programas, didinti jų įgyvendinimo kokybę, plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą. Vicerektoriai bei Komunikacijos ir rinkodaros centras pavaldūs Rektoriui. 

Įsigaliojus pakeitimams, įsteigiama nauja Infrastruktūros ir technologijų direktoriaus pareigybė, kuriai pavaldi Ūkio tarnyba, Infrastruktūros plėtros centras, Informacinių technologijų centras.

Naujojoje struktūroje, šalia dabar veikiančių fakultetų, atsiras naujas padalinys – pagal kovo 26 d. Tarybos priimtą sprendimą – Sūduvos akademija.

Pasak MRU vicerektoriaus doc. dr. Sauliaus Spurgos, MRU struktūros pokyčiai leis dar efektyviau organizuoti universiteto veiklą.

„Institucinė analizė parodė, kad augant ir plečiantis mokslo ir studijų kryptims, vis didesnį dėmesį teikiant žinių perdavimui, mokymuisi visą gyvenimą, struktūriniai universiteto pokyčiai tapo būtini“, – sako prof. dr. S. Spurga.

Atnaujintą MRU struktūros schemą rasite čia.