MRU ir CEPOL bendradarbiavimas atveria galimybes dalytis moksliniais tyrimais pagrįstais atradimais Europos saugumo srityje - MRU
Naujienos

10 birželio, 2022
MRU ir CEPOL bendradarbiavimas atveria galimybes dalytis moksliniais tyrimais pagrįstais atradimais Europos saugumo srityje
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė

Birželio 8–10 d. ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU) Vilniuje surengė šių metų CEPOL mokslinių tyrimų ir mokslo konferenciją „Teisėsaugos institucijų rengimas skaitmeniniam amžiui“. Renginyje, kuriame dalyvavo 200 dalyvių iš beveik 30 šalių ir 7 tarptautinių organizacijų, diskutuota apie teisėsaugos institucijų rengimą skaitmeniniam amžiui. Šia proga MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė sutiko atsakyti į keletą klausimų apie CEPOL ir MRU bendradarbiavimą.

– Kuo svarbus MRU ir CEPOL bendradarbiavimas?

CEPOL turi puikią misiją – per teisėsaugos mokymus paversti Europą saugesne vieta ir patenkinti žmonių lūkesčius bei viltis susidūrus su daugeliu XXI a. iššūkių.

CEPOL, būdamas Europos teisėsaugos mokymo centru, daugiausia dėmesio skiria naujovėms ir kokybei, suburia teisėsaugos specialistus ir leidžia jiems plėsti tiek žinias, tiek kontaktų tinklus.

Mūsų universitetas nuo pat įkūrimo ugdo būsimus teisėsaugos pareigūnus. MRU ir CEPOL bendradarbiavimas atveria mums daug galimybių gauti ir dalytis naujais moksliniais įrodymais, tyrimais pagrįstomis įžvalgomis bei išvadomis, aptarti aktualiausias su Europos saugumu susijusias temas.

Atskirai viena valstybė ar institucija nėra pajėgi išspręsti su visuomenės saugumu susijusių klausimų. Būtina dirbti ranka rankon su mūsų partneriais užsienyje, kad užtikrintume pagrindines mūsų vertybes:  laisvę, žmogaus teises, teisinę valstybę. Tai yra mūsų šalių ir tautų tvaraus vystymosi pagrindas.  

– Kaip MRU rengia teisėsaugą skaitmeniniam amžiui?

Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad teisėsaugos pagrindą skaitmeniniame amžiuje sudaro žmonės, nes pandemija paspartino skaitmeninę transformaciją visose srityse.

Žinoma, COVID-19 pandemijos metu buvo labai svarbu investuoti į IT tobulinimą ir skaitmeninimą, stiprinti mūsų akademinio ir kito personalo gebėjimus, kad būtų užtikrintas sklandus mokymosi ir mokslinių tyrimų procesas. Taip pat įgyvendiname ketverių metų infrastruktūros modernizavimo planą ir naudojame pažangiausius mokymo ir mokslinio darbo metodus.

Labai svarbu sukurti patogią ir šiuolaikišką skaitmeninę aplinką mūsų studentams ir darbuotojams, nes žmonės yra raktas į sėkmę.

Kai vyksta didelės skaitmeninės pertvarkos, žmogiškieji veiksniai gali būti „apleisti“, nes esame labai susitelkę į naująsias technologijas, procesų tobulinimą ar dalykus, kurie yra labiau apčiuopiami.

Būtent skaitmeninė transformacija kelia žmogiškųjų veiksnių problemas: tai jau nebe įrankių modernizavimo, o mokymosi tinkamai jais naudotis klausimas. Reikia įvertinti subjektyvius, kokybinius skaitmeninės transformacijos aspektus. Skaitmeninis amžius kelia daug klausimų, susijusių su dirbtinio intelekto ir žmonių sąveika, autonominių sistemų, įskaitant ginklus ir „raudonųjų linijų“ nustatymu, tikrovės pertvarka ir naujų rizikų valdymu.

Matau didžiulį socialinių ir humanitarinių mokslų potencialą iššūkių kupiname skaitmeniniame amžiuje. Skaitmeninis mąstymas dabar yra toks pat svarbus, kaip ir kūrybinis, kita vertus, kūrybinis mąstymas ir humanistinis požiūris yra būtini skaitmeninei visuomenei.

– Kokių rezultatų Jūs, kaip rektorė, tikitės iš šios konferencijos?

Kaip užtikrinti žmonių saugumą šiame skaitmeniniais tinklais apraizgytame pasaulyje – tai aktualus klausimas, kurį dar tik pradedame spręsti. Konferencija buvo labai produktyvi ir su įdomiomis diskusijomis.

Keitimasis žiniomis ir praktika – didelis indėlis, siekiant geriau suprasti, kaip ištirti šiuolaikinių skaitmeninių priemonių privalumus teisėsaugai ir kaip išvengti rizikos, ją sumažinti ir valdyti.

Esu įsitikinusi, kad kartu galime tikėtis žmonijos ateities, kurioje bus daug novatoriškų žinių, mokslinių tyrimų ir technologijų.

– Kokį vaidmenį, Jūsų nuomone, turi atlikti CEPOL, formuojant teisėsaugos mokymą skaitmeniniame amžiuje?

Esu tikra, kad CEPOL vykdoma edukacija ir rengiami aukšto lygio mokymai reikšmingai prisideda prie teisėsaugos specialistų gebėjimų stiprinimo visoje ES ir diegia aukštus standartus, kurie padės siekti saugumo mūsų visuomenėje.

CEPOL tarptautinis bendradarbiavimas ir mokslinių tyrimų veikla padeda teisėsaugos lyderiams tvariai ir nuosekliai siekti rezulatų.

Apie CEPOL

CEPOL yra Europos Sąjungos agentūra, skirta teisėsaugos pareigūnų mokymams rengti, įgyvendinti ir koordinuoti. CEPOL prisideda prie saugesnės Europos, palengvindama ES valstybių narių ir kai kurių trečiųjų šalių teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis. CEPOL nuolat stengiasi siūlyti naujovišką ir pažangią mokomąją veiklą, integruodama atitinkamus žinių, tyrimų ir technologijų pokyčius bei kurdama sinergiją glaudžiau bendradarbiaudama su partneriais.