MRU įgyvendina projektą, užtikrinantį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę sveikatos srityje - MRU
Naujienos

17 birželio, 2024
MRU įgyvendina projektą, užtikrinantį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę sveikatos srityje

Birželio 5-7 d. Bukarešte, Rumunijoje vyko Mykolo Romerio universitete (MRU) įgyvendinamo projekto „Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose“ konferencija EHMA 2024. Konferencijos metu buvo pristatytas projekto įgyvendinimo pirmas etapas: suburti partneriai iš Europos sveikatos vadybos asociacijos (EHMA) ir parengta paraiška „Europos horizontas“ programai. Programos tikslas – užtikrinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje sveikatos srityje. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMT). Renginys buvo skirtas inovatyvių sveikatos ekosistemų formavimui ir valdymui.

Konferencijoje buvo pristatyti daugybė mokslinių pranešimų, apimančių šias temas: valdymas ir lyderystė – buvo aptarti geriausios valdymo praktikos ir lyderystės modeliai sveikatos priežiūros srityje; žmogiškieji ištekliai – pranešimuose buvo nagrinėjami iššūkiai, susiję su personalo valdymu, ypač po COVID-19 pandemijos; finansai ir ekonomika – diskutuota apie sveikatos priežiūros finansavimo modelius ir ekonominius aspektus; politika ir reguliavimas – aptarti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo iššūkiai vietos, regioniniu ir Europos lygmenimis. Konferencija suteikė galimybę mokytis iš kitų šalių patirties, susipažinti su naujausiomis sveikatos priežiūros sistemų tendencijomis ir inovatyviomis praktikomis, kurios gali būti pritaikytos Lietuvos sveikatos sistemos tobulinimui.

Europos sveikatos vadybos asociacija (EHMA) yra organizacija, skirta sveikatos priežiūros sistemų vadybos tobulinimui Europoje. Ji organizuoja metinę konferenciją, kurioje aptariamos naujovės sveikatos priežiūros sistemose, bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių ir sprendžiamos aktualios sveikatos priežiūros problemos. EHMA siekia skatinti geriausią praktiką ir mokslinių tyrimų dalijimąsi, suburti sveikatos vadybos ekspertus, mokslininkus, politikus ir kitus suinteresuotus asmenis dialogui ir inovacijų diegimui sveikatos priežiūros srityje.

Mykolo Romerio universiteto Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa rengia specialistus, gebančius formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką Lietuvoje ir ES, integruojant ją į viešąsias politikas. Sveikatos tyrimų laboratorija veikianti universitete orientuojasi į sveikatos sistemos funkcionavimo analizę, e. sveikatą ir sveikatos politikos inovacijas, siekdama sukurti modernią mokslinių tyrimų infrastruktūrą.  Abu šie padaliniai bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir sveikatos priežiūros įstaigomis, skatinant inovacijas ir gerinant sveikatos priežiūrą.

Daugiau informacijos apie EHMA galite rasti čia.

Norinčius prisijungti prie komandos kviečiame kreiptis į projekto vadovę MRU Sveikatos politikos ir vadybos studijų programos vadovę Ilona Ogurcova el. p.: iogurcova@mruni.eu