Naujienos

24 rugsėjo, 2021
MRU ekspertai bendradarbiauja su Nacionaline teismų administracija – rengs teismo proceso vedimo studiją

Mykolo Romerio universiteto ekspertai prof. dr. Lyra Jakulevičienė, doc. dr. Salvija Mulevičienė, prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, ekspertai dr. Marijus Šalčius ir Reda Molienė nuo 2021 m. rugsėjo vidurio pradeda bendradarbiavimą su Nacionaline teismų administracija,  įgyvendinančia projektą „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“, finansuojamą 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. 

Pagrindiniai laukiami bendradarbiavimo rezultatai – per dešimt mėnesių parengta teismo proceso vedimo studija, išanalizuojant esamą situaciją, atliekant monitoringą, išanalizuojant užsienio šalių gerąją praktiką, kurios pagrindu bus sukurtos ir įdiegtos visuotinai teismų sistemoje taikomos efektyvios teismo proceso vedimo metodinės priemonės, taip užtikrinant spartesnį teismo procesą, trumpesnę bylos nagrinėjimo trukmę, efektyvesnį teisės į teisingumą įgyvendinimą; parengti teismo proceso vedimą reglamentuojančių visų lygių teisės aktų ir (ar) jų pakeitimų projektai.