MRU bendruomenė diskutavo apie akademinį sąžiningumą - MRU
Naujienos

6 vasario, 2015
MRU bendruomenė diskutavo apie akademinį sąžiningumą

Vasario 9 d. Mykolo Romerio universiteto akademinė bendruomenė buvo kviečiama į diskusiją apie akademinį sąžiningumą.

Pasiūlytos priemonės akademiniam sąžiningumui užtikrinti:

1. Dalis diskusijos dalyvių pasisakė už studento akademinio sąžiningumo deklaracijos teikimą studentų pasirašymui tik vieną kartą prieš egzaminų sesiją. Kita dalis pasisakė už egzistuojančios tvarkos išlaikymą. Sulaukta pasiūlymų akademinio sąžiningumo deklaraciją perkelti į elektroninę erdvę.

2. Studijų tvarkoje ir Studijų rezultatų vertinimo tvarkoje griežtinti šalinimo už nesąžiningą elgesį normą.

3. Koduoti egzaminų raštu lapus, atsisakant studentų vardų ir pavardžių.

4. Daryti baigiamųjų egzaminų, baigiamųjų darbų gynimo ir sesijų egzaminų video arba audio įrašus.

5. Parengti egzaminų tvarką.

6. Sukurti ir įdiegti dėstytojo akademinio sąžiningumo užtikrinimo deklaraciją, siekiant didinti dėstytojų atsakomybę.

7. Skatinti dėstytojus kuo labiau išnaudoti kaupiamojo balo galimybes, siekiant sąžiningo studijų rezultatų vertinimo.

8. Daugiau dėmesio skirti akademinio sąžiningumo nuostatoms ir kompetencijoms formuoti nuo I kurso (studijų įvado, rašto darbų galimybės, visų dalykų dėstytojų prievolė).

9. Antiplagiato sistemoje tikrinti kaupiamajam balui skirtus rašto darbus, siekiant skatinti akademinį sąžiningumą ne tik per egzaminų sesiją.

10. Skatinti studentus teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas (įskaitant akademinio sąžiningumo klausimus).

11. Padaryti vieną tyrimų grupę visam universitetui, tada būtų vienoda nesąžiningo elgesio atvejų įvertinimo praktika visame universitete.

12. MRUSA turėtų atlikti tyrimą, pas kuriuos dėstytojus yra lengva nusirašyti. Gavus šiuos duomenis, fakultetų savanoriai ateitų tiems dėstytojams į pagalba ir jų egzaminų metu budėtų.

13. Skleisti gerąją akademinio sąžiningumo praktiką, viešinti geruosius pavyzdžius.

14. Skleisti akademinio sąžiningumo kultūrą per universiteto vidinės komunikacijos kanalus (naujienlaiškį, vadovų susitikimus su dėstytojais, atvirus aptarimus, diskusijas).

Kovo 2 d. 15.00 val. 230 aud. kviečiame suinteresuotus bendruomenės narius pratęsti diskusiją dėl pasiūlytų priemonių įgyvendinimo.