MRU bendradarbiaus su Elsevier leidykla, leidžiant mokslo darbų leidinius - International Comparative Jurisprudence ir Intellectual Economics - MRU
Naujienos

25 balandžio, 2015
MRU bendradarbiaus su Elsevier leidykla, leidžiant mokslo darbų leidinius – International Comparative Jurisprudence ir Intellectual Economics

Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su pasaulyje pripažinta akademine Elsevier leidykla, kuri yra viena iš lyderių elektroninių informacinių sprendimų teikimo akademinės leidybos srityje. Jos teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau nei 2500 žurnalų ir virš 20 tūkst. kitų mokslinių leidinių. Tai užima apie 25 proc. mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos rinkos pasaulyje. Elsevier priklauso tokie moksliniai instrumentai kaip SciVal Spotlight ir Mendeley bei Scopus ir ScienceDirect bibliografinių duomenų bazės.

Elsevier taip pat apima vieną didžiausių akademinių socialinių tinklų, kuriame bendradarbiauja 7 tūkst. mokslo žurnalų redaktorių, 70 tūkst. redkolegijų narių, 300 tūkst. recenzentų ir apie 600 tūkst. autorių. Visomis teikiamomis paslaugomis naudojasi apie 30 mln. akademinės visuomenės narių. Šios leidyklos svarbiausias tikslas yra mokslo, technologijų ir medicinos informacijos šaltinių sklaida.

Mykolo Romerio universiteto leidžiami mokslo darbų leidiniai International Comparative Jurisprudence ir Intellectual Economics yra tarptautiniai žurnalai, siekiantys analizuoti visuomenei aktualias problemas.

Pagrindinis mokslo žurnalo Intellectual Economics (IE) tikslas yra prisidėti prie ekonomikos (intelektinių išteklių, intelektinio kapitalo, etc.) ir kitų socialinių mokslų sričių mokslinių tyrimų sklaidos ir iškeltų problemų sprendimo (daugiauhttp://intellectual-economics.mruni.eu). Mokslo darbų leidinys International Comparative Jurisprudence (ICJ) siekia inicijuoti tarptautinį mokslinį dialogą tarp teisės specialistų ir mokslininkų, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinės teisinės minties vystymui, Vakarų teisės tradicijų puoselėjimui ir Europos Sąjungos teisės įgyvendinimui (daugiau http://icj.mruni.eu).

Mykolo Romerio universiteto mokslo žurnalai Intellectual Economics ir International Comparative Jurisprudence bus publikuojami kartu su Elsevier leidykla atvirąja prieiga (Golden Open Access) platformoje ScienceDirect. Šis bendradarbiavimas suteiks dar didesnes galimybes stiprinti socialinių mokslų srities tyrėjų žinomumą bei jų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą tarptautinėje mokslo erdvėje.