MRU atrinktas į novatorišką tarptautinę aplinkosauginio švietimo programą - MRU
Naujienos

12 spalio, 2023
MRU atrinktas į novatorišką tarptautinę aplinkosauginio švietimo programą
Tvarumas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su Pasaulio universitetų asociacija ir organizacija „Studentai už tvarumą“ (“Students Organizing for Sustainability“) pradeda įgyvendinti darnios plėtros pokyčių ir tarptautinės akreditacijos bandomąjį projektą „Atsakinga tarptautinė ateitis“ ("Responsible Futures International").

„Studentai, kaip būsimi visuomenės lyderiai, mąstytojai, kūrėjai ir novatoriai, nuosekliai išreiškia įsipareigojimą tvarumo iniciatyvoms ir praktikoms universiteto bendruomenėje ir už jos ribų. Jų entuziazmas ir atsidavimas mums kasdien primena, kad darnus vystymasis yra daugiau nei svarbi mūsų institucinės strategijos dalis. Tai - mūsų bendra vizija ir kūrybinis procesas.  MRU siekia perkelti  Pasaulio universitetų asociacijos, Jungtinės Karalystės ir projekto partnerių universitetų geriausią praktiką, kaip padėti ir įgalinti studentus mokytis, veikti ir vadovauti tvarumo iniciatyvoms,  pagrįstoms holistiniu ir visą instituciją apimančiu požiūriu, užtikrinant, kad kiekvienas mūsų priimtas sprendimas ir veiksmas prisidėtų prie tvaresnės ir klestinčios mūsų bendruomenės, šalies ir pasaulio ateities", - teigia Universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė".

Nuo 2014 m. 35 Jungtinės Karalystės universitetai, bendradarbiaudami su studentais, dalyvavo „Atsakinga tarptautinė ateitis“ projekte, parodydami savo įsipareigojimą sukurti darnios plėtros švietimui palankią aplinką. Projektą įgyvendinanti Pasaulio universitetų asociacija ir organizacija „Studentai už tvarumą“ atrinko 6 skirtingose pasaulio žemynuose veikiančius universitetus: iš Europos projekte dalyvauja Mykolo Romerio universitetas (Lietuva) ir Trinity koledžas (Airija), iš Šiaurės Amerikos Queens universitetas (Kanada), iš Pietų Amerikos West Indies universitetas (Karibų salos), iš Afrikos Zimbabvės moterų universitetas ir iš Australijos Murdoch universitetas.

Universitetai, glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavyje ir su savo studentais, iki 2024 m. pabaigos dalinsis gerąja tvarumo praktika ir įgyvendins mokymo(si) pokyčius. Pasaulio universitetų asociacija ir organizacija „Studentai už tvarumą“  teiks metodologinę paramą ir sudarys sąlygas universitetams ir studentams mokytis vieniems iš kitų.  Projekto pabaigoje bus sukurta sistemą, įgalinanti studentus atlikti institucinį darnios plėtros auditą ir įgyti tarptautinę tvarumo akreditaciją. Išsamesnė informacija apie tarptautinį „Atsakinga tarptautinė ateitis“  bandomąjį projektą interneto svetainėje: https://www.sos-uk.org/project/responsible-futures.

Pasak MRU studentės Yulianos Shuhani, "Laukia įdomūs laikai! Kaip MRU studentė labai džiaugiuosi, kad mūsų universitetas dalyvauja tarptautiniame projektą „Atsakinga tarptautinė ateitis“ projekte. Tai ne tik svarbus įvykis, bet ir transformuojanti kelionė, žadanti sukurti mūsų edukacinės patirties esmę. Tvirtai tikiu, kad šis projektas įgalins MRU studentus, tokius kaip aš, tapti pokyčių katalizatoriais, suteiks mums žinių ir įgūdžių, kad galėtume gyventi darniai ir prisidėti prie ekologiškesnės visuomenės kūrimo. Tai žingsnis kuriant geresnę, teisingesnę ir tvaresnę ateitį visiems."

Organizacijos „Studentai už tvarumą“ švietimo vadovė Quinn Runkle teigia: „Labiau nei bet kada anksčiau mums reikia universitetų absolventų, kurie būtų pasirengę spręsti didžiausius pasaulio iššūkius. Per pastarąjį projektą „Atsakinga tarptautinė ateitis“ padėjo JKs universitetams padaryti didelę pažangą, kad į studentų mokymąsi būtų įtraukti tvarumo, klimato ir teisingumo klausimai. Kartu su šešiais bandomojo projekto universitetais bus sukurtas gerosios praktikos modelis, kurį galės perimti kiti universitetai. Aukštajam mokslui tenka labai svarbi lyderystė ir atsakomybė kovojant su klimato ir ekologine krize. Šių iššūkių akivaizdoje džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Pasaulio universitetų asociacija ir šešiais universitetais iš skirtingų žemynų bei pradėti tarptautinį bandomąjį projektą „Atsakinga tarptautinė ateitis“.

Pasak Pasaulio universitetų asociacijos generalinės sekretorės Hilligje van't Land, "Bendras Pasaulio universitetų asociacijos ir organizacijos „Studentai už tvarumą“  projektas - sėkmingo darbo tvarumo srityje akseleratorius universitetuose - padės studentams, darbuotojams ir universitetų vadovams glaudžiau bendradarbiauti."

Apie organizaciją „Students Organizing for Sustainability“

"Students Organizising for Sustainability" yra studentų vadovaujama darnios plėtros švietimo organizacija, apimanti aplinkosauginius, socialinio teisingumo ir gerovės sritis. 

Apie Pasaulio universitetų asociaciją

Pasaulio universitetų asociacija (IAU) nuo 1990 m. įgalina universitetus ir kolegijas siekiant darnaus vystymosi. 1993 m. pasirašyta Kioto deklaracija kvietė aukštojo mokslo lyderius aktyviau įsitraukti į darnia plėtra paremtos ateities kūrimą. Šis įsipareigojimas buvo dar kartą patvirtintas 2014 m. Iquitos pareiškime. IAU siekia, kad aukštasis mokslas būtų pagrindinė suinteresuotoji šalis įgyvendinant Jungtinių Tautų Darbotvarkę 2030 ir Darnaus vystymosi tikslus. IAU buvo viena iš pagrindinių UNESCO Pasaulinės švietimo darnaus vystymosi labui veiksmų programos (GAP ESD 2014–2019) partnerių ir šiuo metu yra tolesnės iniciatyvos „ESD for 2030 Global Network" partnerė.

IAU strateginis prioritetas „Higher Education for Sustainable Development“ ( Aukštasis mokslas darniai plėtrai) – pasaulio universitetų klasterinių tinklas, veikiantis mokslinių tyrimų ir studijų srityse per specializuotus leidinius, IAU HESD portalą, renginius ir kitas su tvarumu susijusiose aukštojo mokslo srityje.  Išsamesnė informacija pateikiama interneto svetainėse: https://iau-aiu.net/, http://www.iau-hesd.net/.