MRU alumnai Panevėžio regione sėkmingai kuria savo ateitį - MRU
Naujienos

6 balandžio, 2023
MRU alumnai Panevėžio regione sėkmingai kuria savo ateitį
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Balandžio 5 d. Panevėžyje Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė su universiteto atstovais ir Panevėžio miesto savivaldybės vadovais aptarė naujas bendradarbiavimo su bendrojo ugdymo įstaigomis, švietimo ir socialinių paslaugų centrais galimybes, pristatė inovatyvias MRU studijų programas miesto gimnazijų moksleiviams, o vakare MRU vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga ir vicerektorė akademiniams reikalams prof. dr. Regina Valutytė susitiko su regione dirbančiais MRU alumnais.

„Artimi Panevėžio miesto ir MRU strateginiai prioritetai, stiprinamos švietimo ir inovatyvaus verslo, kultūros ir aktyvios bendruomenės jungtys sudaro gerą pagrindą toliau plėtoti bendradarbiavimą, aktyviau įtraukti akademinę bendruomenę į miestui ir visam regionui aktualių socialinių ir ekonominių problemų sprendimą“, – pabrėžė MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

Pokalbio savivaldybėje metu aptarti strateginiai prioritetai realizuojant darnaus, pažangaus, inovatyvaus europietiško miesto viziją, tvarumo projektų įgyvendinimo, tarptautinių mokslo renginių organizavimo klausimai.

Ateities kūrimo žingsniai prasideda jau gimnazijoje

„Malonu, kad bendradarbiavimas su mūsų miesto ugdymo įstaigomis vyksta sklandžiai – gimnazistai aktyviai įsitraukia į Panevėžio ekonomikos ir verslo akademijos (PEVA) veiklas. Esame atviri partnerystei ir tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo vystant naujus projektus bei veiklas“, – sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Jau kelerius metus sėkmingai veikiančią PEVA įkūrė Panevėžio miesto savivaldybė, MRU ir 5-oji gimnazija, siekdami sudaryti geresnes sąlygas ugdyti mokinių verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijas. PEVA užsiėmimai skirti vyresniems kaip 16 metų jaunuoliams. Jie mokosi ekonomikos, finansų, verslo organizavimo žinių pradmenų ir karjeros valdymo įgūdžių, lavina kritinį mąstymą, gebėjimus vertinti ekonomikos ir verslo pasiekimus.

Panevėžio J. Balčikonio ir 5-osios gimnazijas aplankė MRU vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga ir MRU Priėmimo ir rinkodaros skyriaus Nacionalinio priėmimo grupės vadovas Saulius Bugailiškis, kuris moksleiviams pristatė „Gyvenimo startuolio“ projektą ir skaitė paskaitą „5 ateities kūrimo žingsniai“.

MRU alumnams Alma Mater siūlo naujas profesinio augimo galimybes

Vakare į Panevėžio miesto dailės galeriją susirinko MRU alumnai iš Panevėžio, Šiaulių bei kitų regiono miestų. Šiuose miestuose daugelis MRU alumnų sėkmingai kuria savo ateitį ir kopia profesinės karjeros laiptais. Daugiausia į susitikimą atvykusių alumnų dabar dirba policijoje, teisės ir socialinėje srityse.

„Universitetui svarbu palaikyti ryšį su alumnais, kurių yra jau daugiau kaip 46 tūkstančiai. Universitetas siūlo alumnams dalyvauti mentorystės veiklose, taip pat naujas galimybes tobulinant kvalifikaciją, dalyvaujant mokymo kursuose, seminaruose. Alumnų pateikiama nuomonė apie Universiteto veiklas yra svarbi įgyvendinant universiteto moto – vykdyti studijas kokybiškam gyvenimui“, – sakė doc. dr. Saulius Spurga.

Doc. dr. Saulius Spurga sveikino susirinkusius alumnus, pristatė universiteto pasiekimus, kvietė alumnus ir toliau būti aktyvia universiteto bendruomenės dalimi.

Smagioje vakaronėje, kurią vedė MRU teatro studijos vadovas, režisierius Julius Dautartas, kuris 1998 m. buvo pripažintas labiausiai nusipelniusiu panevėžiečiu meno srityje, netrūko ir juoko, ir gražių  prisiminimų apie studentišką gyvenimą. Daugeliui alumnų buvo malonu vėl susitikti su MRU vicerektore prof. dr. Regina Valutyte, Viešojo saugumo akademijos dekane prof. dr. Snieguole Matuliene, padiskutuoti su dr. Mariumi Laurinaičiu apie dirbtinį intelektą ir technologijų ateitį.

Apie MRU naujienas ir inovacijas, galimybes tobulintis ir įsitraukti į universiteto veiklas, tapti studijuojančio jaunimo mentoriais su alumnais diskutavo MRU Karjeros centro vadovė Laimutė Kodienė. Tikimasi, kad MRU alumnų susibūrimai taps tradicija.