Marijampolėje aptartas Sūduvos akademijos steigimas - MRU
Naujienos

10 birželio, 2024
Marijampolėje aptartas Sūduvos akademijos steigimas

Birželio 7 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje įvyko Marijampolės verslo tarybos posėdis, kuriame buvo aptartas Marijampolės kolegijos ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) jungimosi procesas – Sūduvos akademijos steigimas.

Posėdyje dalyvavo MRU atstovai: vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto prodekanas studijoms doc. dr. Irmantas Rotomskis, vicerektorė mokslui ir inovacijoms dr. Eglė Malinauskienė bei Marijampolės verslo tarybos nariai.

Susitikime Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė pristatė kolegijų stiprinimo dokumentus, studentų studijų pasirinkimo statistiką, Sūduvos akademijos, ne kaip fakulteto, o kaip universiteto padalinio statusą. Direktorė taip pat kalbėjo apie planuojamą viešojo saugumo specialistų rengimą akademijoje, pristatė esamas stipendijas ir jų tęstinumą pasikeitus kolegijos statusui. Direktorė taip pat kalbėjo apie studijų programų pritaikymą akademijos reikalavimams, planuojamus projekto pabaigos terminus, IT saugos ir energetikos specialistų rengimo perspektyvas.

Posėdžio metu dėmesys atkreiptas į studentų pritraukimą iš didžiųjų miestų ir nagrinėti esminiai klausimai, susiję su būsimos akademijos infrastruktūra, jos pritaikymu ir efektyviausiu panaudojimu.

Marijampolės savivaldybės nuotrauka ir informacija.