Marijampolė taps universitetiniu miestu: Marijampolės kolegija išaugs į Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademiją - MRU
Naujienos

23 gegužės, 2024
Marijampolė taps universitetiniu miestu: Marijampolės kolegija išaugs į Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademiją

Siekiant sustiprinti aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, gegužės 22 d. Vyriausybė priėmė nutarimą nuo 2024 m. spalio 1 d. reorganizuoti Marijampolės kolegiją prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir įsteigti MRU Sūduvos akademiją. Tai leis išsaugoti regionuose vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems akademijos studentams pasiūlyti universitetines programas, aktualias regionams.

„Sūduvos regionas, turintis stiprų ekonominio augimo potencialą, esantis strategiškai svarbioje vietoje, tampa visos Lietuvos „sausumos uostu“. Tai didina ir mokslo inovacijų bei aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį“, – teigia MRU rektorė prof. Inga Žalėnienė. – „Esame pasirengę dar glaudžiau bendradarbiauti su Marijampolės ir kitomis regiono savivaldybėmis, verslo įmonėmis, kad išaugintume universitetinio lygio studijas ir mokslinius tyrimus Sūduvos akademijoje, panaudodami MRU sukauptą akademinę, socialinių ir technologinių inovacijų integravimo, taip pat ir  tarptautinę patirtį“.

Rektorės nuomone, Marijampolei tapus universitetiniu miestu, bus daugiau galimybių spartinti regiono socialinę ir ekonominę pažangą, mažinti sostinės ir regionų atskirtį.

„Mykolo Romerio universitetas ir Marijampolės kolegija turi penkiolikos metų bendradarbiavimo patirtį, vykdo panašių krypčių studijas, todėl jų susijungimas sudarys sąlygas gerinti studijų kokybę, atnaujinti studijoms pritaikytą infrastruktūrą, plėtoti mokslinius tyrimus ir pasiūlyti platesnį universitetinių studijų programų spektrą. Universiteto ir kolegijos pasiruošimas konsolidacijai jau vyksta daugiau kaip metus laiko. Įvyko dvi tarpinstitucinės strateginės sesijos Marijampolėje ir Vilniuje, kuriose aptarti klausimai susiję su reorganizavimu, studijų programų transformacija bei kitų sričių konsolidacija,“ – mintimis dalinasi Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė.

Strateginės sesijos metu vyko darbo grupių: Vadybos, Informatikos inžinerijos, Kalbos, Apskaitos, Pedagogikos, Socialinio darbo studijų krypčių, Komunikacijos bei IT centrų susitikimai. Konstruktyvių diskusijų rezultatas – visų studijų programų iki universitetinių studijų auginimo galimybių išgryninimas ir perspektyvų numatymas. Marijampolės kolegijos ir MRU bendrystė stipri: jaučiamas sutelktumas siekiant Sūduvos regionui atverti universitetines studijas.

Šiemet norintiesiems pradėti studijas Marijampolės kolegijoje priėmimo tvarka nesikeičia – kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikės rinktis šią aukštąją mokyklą, nes priėmimas dar vyks būtent į Marijampolės kolegiją. Naujovė, kad bus vykdomos universitetinės Teisės bakalauro ir Mediacijos magistrantūros studijos. Nuo kitų mokslo metų baigiantieji kolegines studijas Marijampolėje gaus MRU profesinio bakalauro diplomus.

MRU pereina visos reorganizuojamos Marijampolės kolegijų teisės ir pareigos – universitetas rūpinsis ir visų įsipareigojimų studentams pagal iki reorganizavimo pasirašytų studijų sutartis vykdymu.