LMT pirmininkas: Į mokslą reikia investuoti - MRU
Naujienos

10 balandžio, 2024
LMT pirmininkas: Į mokslą reikia investuoti
Bendruomenė

Balandžio 9 d. Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas Gintaras Valinčius susitiko su Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkų bendruomene. Susitikimo metu vyko diskusija mokslo politikos, konkursinio finansavimo, mokslo vertinimo ir kitais akademinei bendruomenei aktualiais klausimais.

MRU rektorė Inga Žalėnienė pasveikino LMT pirmininką Gintarą Valinčių ir pristatė socialinių inovacijų laboratorijų tinklą MRU LAB.

„MRU LAB vykdomi net 15 mokslo krypčių projektai. Tai atviras, prieinamas visuomenei ir verslui laboratorijų tinklas. MRU LAB įkūrimas jau duoda puikius rezultatus. Ypač džiugina mokslininkų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose sėkmė“, – sakė I. Žalėnienė.

Susitikime buvo pristatyti svarbiausi tarptautiniai MRU mokslo pasiekimai. Pastaraisiais metais MRU publikacijų mokslo duomenų bazėse („Clarivate Analytics Was“ ir „Scopus“) citavimo skaičiaus augimas siekia 129 proc. 2023 m. MRU įgyvendino 88 nacionalinius ir 56 tarptautinius projektus. Tarptautiškumas daro įtaką ir aktyviam doktorantų iš užsienio norui atlikti tyrimus MRU. Šiuo metu MRU mokosi 177 doktorantai, iš jų net 15,25 proc. užsieniečių.

Susitikimo metu MRU mokslininkai aktyviai diskutavo apie paraiškų LMT vertinimo tvarką, tarpdisciplininių tyrimų klasifikaciją, ekspertų nešališkumą ir galimybę pasitelkti ekspertus iš užsienio.

LMT pirmininkas Gintaras Valinčius neslėpė susižavėjimo MRU pasiekimais. Taip pat išsakė viziją, kad LMT formuotų idėjas ir pakvietė akademinės bendruomenės narius tapti paraiškų vertinimo proceso stebėtojais.

Nemažai dėmesio buvo skirta mokslo politikos naujovių aptarimui. LMT pirmininkas G. Valinčius akcentavo investicijų į mokslą poreikį.

„LMT nėra pinigų dalintojas. LMT yra investuotojas, kuris ieško ir investuoja į geriausias idėjas ir galimybes. Skirtumas nuo banko yra tai, kad LMT investicijos grąža yra ne piniginė, o nauda visuomenei ir mokslui“, – sakė G. Valinčius.

Susitikime su LMT pirmininku Gintaru Valinčiumi dalyvavo MRU rektorė Inga Žalėnienė, MRU vicerektorė akademiniams reikalams Regina Valutytė, Mokslo ir inovacijų centro vadovė Laura Zebleckienė ir Teisės mokyklos, Viešojo saugumo akademijos, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto mokslininkai.