Kviečiame dalyvauti Valstybės saugumo departamento organizuojame konkurse - MRU
Naujienos

27 gegužės, 2024
Kviečiame dalyvauti Valstybės saugumo departamento organizuojame konkurse

Valstybės saugumo departamentas (VSD) organizuoja konkursą „Geriausias baigiamasiss mokslo darbas nacionaliniam saugumui
reikšmingomis temomis“. Konkursas skirtas Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų studentams, kurie 2023–2024 mokslo metais apgynė baigiamuosius darbus, nagrinėjančius nacionaliniam saugumui ir žvalgybai reikšmingas temas.

Konkurso tikslas — skatinti ir motyvuoti pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentus gilinti žinias ir kompetenciją nacionalinio saugumo ir žvalgybos institucijų veiklos temomis, populiarinti teorinius ir praktinius mokslinius tyrimus nacionaliniam saugumui aktualiais klausimais įvairiose mokslų srityse.

Konkurse gali dalyvauti bakalauro ir magistro studijų studentai, kurie 2023–2024 mokslo metais universitete apgynė baigiamąjį bakalauro arba magistro darbą, susijusį su nacionalinio saugumo ir žvalgybos institucijų veiklos tematika. Darbo įvertinimas turi būti ne žemesnis nei 8 balai.

Nugalėtojams bus skiriamos piniginės premijos.

Bakalauro ir magistro darbus konkurso dalyviai gali teikti nuo 2024 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pateikti:

  • bakalauro ar magistro darbą (PDF formatu);
  • bakalauro ar magistro darbo santrauką (iki 4000 spaudos ženklų, PDF formatu);
  • bakalauro ar magistro studijų baigimą patvirtinančio diplomo kopiją arba kitą universiteto išduotą patvirtinimą, kad darbas apgintas ir įvertintas ne mažesniu balu nei 8 (gerai) balai;
  • laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse. 

Darbus ir kitus reikalingus dokumentus siųsti elektroniniu paštu komunikacija@vsd.lt nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Išsamesnė informacija pateikiama Konkurso nuostatuose.

Daugiau informacijos galite rasti čia.