Kviečiame teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui - MRU
Naujienos

24 gegužės, 2024
Kviečiame teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui. Konkurse dalyvauti ir pretenduoti į stipendiją gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų, vientisosiose arba perkvalifikavimo studijose studijuojantys studentai. Šie studentai įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse.

Konkurso dalyvių paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2024 m. spalio 1 d. 17:00 val.

Norintys dalyvauti studentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Užpildytą prašymą skirti studijų stipendiją;
  • Motyvacinį laišką, kurį sudaro prisistatymas, Utenos rajono pasirinkimo dirbti motyvai, dalyvavimas visuomeninėje bei mokslo taikomojoje veikloje;
  • Lietuvos ar užsienio aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančias Studento statusą;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;
  • Pasirašytą susitarimą su įmone, įstaiga, organizacija dėl praktikos atlikimo ir dėl Studento įdarbinimo po studijų baigimo.

Studentas dokumentus gali pateikti elektronine forma, naudodamasis gyventojų e. paslaugomis interneto svetainėje www.utena.lt.

Teikiant dokumentus popierine forma, jie turi būti:

  • Užpildyti kompiuteriu, tinkamai pasirašyti ir atspausdinti;
  • Pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta „STUDIJŲ STIPENDIJŲ KONKURSUI“, pareiškėjo vardas ir pavardė.

Dokumentai pateikiami Utenos rajono savivaldybės administracijai (103 kab., Utenio a. 4.).

Dokumentų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal antspaudo datą ant voko.

Daugiau informacijos galite rasti čia.