Kitą savaitę tarptautiniai ekspertai – mokslininkai MRU aptars ateities ekonomikos perspektyvas - MRU
Naujienos

10 gegužės, 2024
Kitą savaitę tarptautiniai ekspertai – mokslininkai MRU aptars ateities ekonomikos perspektyvas
Konferencijos

Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, bendradarbiaudamas su Tarptautiniu Hellenic universitetu, kviečia į XVI tarptautinę mokslinę konferenciją „Balkanų ir Rytų Europos šalių ekonomika (angl., Economies of the Balkan and Eastern European Countries - EBEEC 2024), kuri 2024 m. gegužės 17-19 dienomis organizuojama Mykolo Romerio universitete (MRU). 

Šių metų konferencijos tematika Atsparumo, tvarumo ir pažangos perspektyvos kviečia tyrėjus diskutuoti apie atsparios ir saugios ekonomikos potencialą, tvaraus valdymo iniciatyvų naudą, skaitmeninių transformacijų įgalinimą. Apie tvaraus vystymosi bei skaitmeninės lyderystės perspektyvas plenariniuose pranešimuose savo įžvalgomis dalinsis Europos regioninių tyrimų asociacijos prezidentas, Paryžiaus-Saclay universiteto, INRA profesorius Andre Torre ir Italijos Libera Universit à Mediterranea universiteto profesorius Giovanni Schiuma. 

EBEEC 2024 metu bus pristatyti net 132 mokslo pranešimai, kuriuos parengė 299 autoriai, atstovaujantys 82 universitetus iš 22 skirtingų pasaulio šalių. Renginį vainikuos mokslo straipsnių knyga „Atsparumas, tvarumas ir socialinė pažanga: į žmogų orientuotos ekonominio atsigavimo kryptys“ (angl., Resilience, Sustainability, and Social Progress: Navigating Economic Recovery with a Human-Centric Focus) leidžiama tarptautinės leidyklos „Springer“, bei mokslo pranešimų rinkinys „KnowledgeE“. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiais metais Mykolo Romerio universitete organizuojama konferencija susilaukė daug dėmesio ir pritraukė platų tarptautinės bendruomenės ratą ir tuo pačiu tikimės sklandaus tolesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir studijų srityse. 

Su pilna konferencijos programa galite susipažinti čia.

Su mokslo pranešimų santraukomis galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie renginį: http://ebeec.ihu.gr/