Iškilmingu šventiniu renginiu „Laisvės paukštė“ MRU pasitiko Kovo 11-ąją! - MRU
Naujienos

10 kovo, 2015
Iškilmingu šventiniu renginiu „Laisvės paukštė“ MRU pasitiko Kovo 11-ąją!

Kovo 10 d. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė, studentai ir dėstytojai buvo kviečiami į Rotondinę salę, kur šventiniu renginiu „Laisvės paukštė“ paminėtos Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-osios metinės.

„Stabtelkime ir įvertinkime laikmetį protu, po to - širdimi. Ir pajusime, kokio stebuklo dalimi mes esame. Kokia graži Lietuva, kaip ji keliauja savo keliu“, - sveikindamas susirinkusiuosius ir kreipdamasis į bendruomenę sakė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. - „Norisi dėkoti ir dėkoti visiems, kurie priartino šiandieną. Už sutelktumą, už ryžtą, už nuoseklumą, už atsidavimą, už viską, kas kuria gėrį“.

Rektorius kvietė dėkoti ir apkabinti šalia esantį, jam paspausti ranką: „Linkėdami sėkmės prisiekime, kad dėsime visas pastangas, susikaupsime ir neleisime, kiek nuo mūsų priklauso, kad nebūtų minimos naujos nepriklausomybės atkūrimo dienos“.

Kreipdamasis į šventėje dalyvavusį Islandijos Prezidentą Olafurą Ragnarą Grimssoną profesorius dr. A. Pumputis sakė: „Jūsų ekscelencija, jūs lankotės Universitete, kuris atsirado kartu su Lietuvos nepriklausomybe. Ačiū, kad jūs pastebėjote Lietuvą, ačiū, kad mus pamokėte pastebėti kitus. Tokius, kaip sudėtingus laikus išgyvenančią Ukrainą. Drįsčiau laikyti, kad Mykolo Romerio universitetas yra Lietuvos sėkmės istorija. Per nepriklausomybės laiką mes palydėjome per 50 tūkst. absolventų, įsitvirtinome visuose pasaulio parametruose – asociacijose, draugijose, užmezgėme begalę prasmingų ryšių. Tarp jų - džiaugiamės bendradarbiavimu su Islandijos universitetu“.

Sveikinimo kalboje rektorius taip pat labai džiaugėsi studentų pilietiškumu: „Praeitą savaitę buvo labai gražus BBC transliuotas pokalbis su dviem mūsų studentais – Luku (Borusevičiumi) ir Laurynu (Juozapaičiu). Abu – dabartinis ir buvęs - MRUSA prezidentai nedviprasmiškai pareiškė BBC, kad besąlygiškai ginsiantys savo kraštą ir sieksiantys tų vertybių, kurios dar nepasiektos. Tokia studentų laikysena yra mūsų didžiausias turtas ir atpildas“.

Didžiuojamės jais ir visais mūsų studentais. Didžiuojamės ir tais Universiteto bendruomenės žmonėmis, kurie buvo valstybės raidos pradžioje, kurie kūrė Lietuvą. Tai iškilūs žmonės, kurie buvo svarbūs šalies kelyje ir mūsų kaip Universiteto tapsmo, - sake prof. dr. Alvydas Pumputis. Jis linkėjo visiems sveikatos ir didžiulės sėkmės, kokią tik įmanoma patirti.

Kovo 11-osios proga rektorius sveikino ir Universiteto išleistos LT Konstitucijos vertimą į 13 kalbų dovanojo valstybės raidos pradžioje buvusiems - signatarui G. Vagnoriui, MRU profesoriams V. Pakalniškiui, J. Žiliui, V. Sinkevičiui, docentui A. Minkevičiui, taip pat Seimo nariams – V. Gedvilui, K. Masiuliu, G. Steponavičiui, Ukrainos ambasadoriui V. Žovtenkai, pilietiškiems MRU studentams – L. Burusevičiui ir V. Juozapaičiui. Knygos taip pat bus įteiktos signatarams, Universiteto bičiuliams – E. Zingeriui ir Č. Juršėnui.

Renginyje Islandijos Prezidentas O. R. Grimssonas Universiteto bendruomenei skaitė paskaitą „Istorijos kryžkelės: demokratija finansų rinkose“.

MRU vyksiančiame renginyje dalyvavo mūsų šalyje viešintis pirmosios valstybės, tuo metu pripažinusios Lietuvos nepriklausomybės, dabartinis Islandijos Prezidentas Olafuras Ragnaras Grimssonas, susirinkusiuosius sveikino laisvės išbandymus nūnai patiriančios Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenka, Kovo 11-osios Akto signataras Gediminas Vagnorius. Tarp garbių svečių taip pat - Seimo primininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo nariai – Kęstutis Masiulis ir Gintaras Steponavičius.

Šventiniame Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Lietuvos Islandijos himnus atliko MRU mišrus choras. Lietuvos himną kartu su choru giedojo operos solistas Virgilijus Noreika.

Renginyje skambėjo V. Noreikos atliekami kūriniai, jam akompanavo maestro Vytautas Lukočius.

Kovo 11-osios proga vyko teatralizuotas šokis – akcija „Laisvės paukštė“, buvo paskelbti MRU bendruomenės išrinkti trys svarbiausi Lietuvos Respublikos pasiekimai per 25 metus . Jais tapo:

  • Įstojimas į Europos Sąjungą;
  • Įstojimas į NATO;
  • Euro įvedimas.