In memoriam: Genovaitė Udrienė - MRU
Naujienos

4 rugsėjo, 2023
In memoriam: Genovaitė Udrienė
Bendruomenė
Rektorė

2023 m. rugsėjo 1 d. į Amžinybę iškeliavo Genovaitė Udrienė. Pedagogų ir vidaus reikalų bendruomenės neteko talentingo, savo profesijai atsidavusio tauraus žmogaus.

Genovaitė nuo pat jaunystės išsiskyrė gabumu moksle, grožio pajautimu, elegancija bei dėmesiu bendrystei ir šios vertybės lydėjo ją visą gyvenimą.

Netrumpą gyvenimo kelią velionė Genovaitė, kaip pedagogė, paskyrė vaikų ir paauglių asmenybės formavimui. Genovaitei net ketverius metus, kartu su vyru Arvydu, fizikos mokslo daktaru, teko gyventi ir dirbti Etiopijoje.

Labai svarbus jos darbo indėlis buvo kuriant Mykolo Romerio universitetą. Visuose Universiteto steigimo etapuose jos įnašas buvo reikšmingas, ypatingai studijų organizavimo procese. Jai vadovaujant Akademiniam skyriui, atsiskleidė jos gebėjimas komunikuoti ir gerai organizuoti studijų procesą. Šiose pareigose Genovaitė ir baigė savo darbinę veiklą.

„Atėjo naktis, o po nakties užgims diena...

Ir taip be paliovos kasdien,

Bet be manęs...deja...

Visiems laikams aš išeinu...

Aš išeinu laisva,

Be pykčio, skausmo, be kančios,

Ir be skriaudos...

Sudie sakau visiems...

Savo vaikams sudie sakau...

Brangioms sesutėms aš sakau:

- Mirties audros sūkuryje

Jūs likot mano širdyje,

Mirtis ne pabaiga –

Kol savo mintyse nešiosite

Mane...“

Daina Lanzbergienė