In memoriam: Alma Adamkienė - MRU
Naujienos

22 gegužės, 2023
In memoriam: Alma Adamkienė
Universitetas
Bendruomenė

Mykolo Romerio universiteto bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Prezidentą, MRU Garbės daktarą Valdą Adamkų dėl skaudžios netekties

Likimas nusišypsojo Lietuvai, kai Respublikos Prezidento rinkimuose kartu su Valdu Adamkumi Lietuva išrinko ir Almą Adamkienę, kuri ir be teisinių tekstų subtilybių atsakingai vykdė svarbias Pirmosios ponios pareigas, nors jos nėra tiesiogiai įvardintos Lietuvos Konstitucijoje.

Alma Adamkienė sugebėjo išlikti nematoma politinėse audrose, bet reikšminga Lietuvos visuomenės gyvenime savo labdaringa veikla, parama vaikams, mokykloms, švietimui, sveikatos apsaugai, pagarba žmogaus teisėms.

Ne tik savo išskirtine elegancija, bet ir empatija, išmintimi ponia Alma žavėjo vaikus ir visus Lietuvos žmones, kurie siekė laisvos, atviros, šviesios ir pasaulyje gerbiamos Lietuvos. Pirmoji Lietuvos ponia kartu su Valdu Adamkumi išskirtiniu valstybingumo, garbės ir pareigos supratimu pelnė garsių pasaulio politikų ir valstybių vadovų pagarbą.

Gerbiamas Valdai Adamkau, nuoširdžiai užjaučiame Jus dėl Jūsų mylimos žmonos Almos Adamkienės netekties. Mūsų širdyse ir atmintyje liks jos darbai, jos nuoširdi meilė Tėvynei Lietuvai ir žmonėms.

Nuotraukos autorė: Džoja Gunda Barysaitė.