Foto paroda „Už Lietuvos Nepriklausomybę“ - MRU
Naujienos

4 kovo, 2015
Foto paroda „Už Lietuvos Nepriklausomybę“

Kovo 4 d. Rotondinėje salėje (I korpuso I aukšto erdvėse) atidaryta fotografijų paroda „Už Lietuvos Nepriklausomybę“.

Kviečiame apžiūrėti!

Apie parodą:

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ paskelbė, kad yra atkuriamas „1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas, ir Lietuva nuo šiol yra vėl nepriklausoma valstybė“. Šis Aktas – svarbiausias Lietuvos istorijos dokumentas – po penkiasdešimt metų trukusių Tautos pastangų išlaikyti laisvės dvasią ir sovietų įvykdytos okupacijos ir aneksijos atvertė naują Mūsų istorijos puslapį.

Lietuvos žmonių troškimas ir pasiryžimas gyventi nepriklausomoje Lietuvoje pasireiškė kovose už Lietuvos laisvę, disidentinėje veikloje, pogrindžio spaudoje, pirmosiose antisovietinėse

demonstracijose, išsiliejusiose į tūkstantinius Sąjūdžio mitingus, kuriuose skambėjo žodžiai: „Lietuva“, „Laisvė“, į nepakartojamą stebuklą – Baltijos kelią ir Kovo 11-ąją. Laisvės sparnai apglėbė Lietuvą ir budino žmones kilti, atsikratyti baimės jausmo. Tiesa ir viešumas buvo stipriausi ginklai prieš sovietų imperiją.

1990 m. kovo 11-oji tapo lemiamų sprendimų diena – Aukščiausiosios Tarybos priimtais teisės aktais pakeičiami valstybės ir jos aukščiausiųjų institucijų pavadinimai, patvirtinamas valstybės herbas – Vytis. 18.08 val. posėdžių salėje uždengiamas LSSR herbas ir iškeliama Trispalvė. Pradedami svarstyti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir jį lydinčiųjų dokumentų projektai. Redakcinė komisija dirba iki 21 val. 22.39 val. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis paskelbia vardinio balsavimo dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ rezultatus: už – 124 deputatai, susilaikė 6. 22.44 val. – Lietuva po penkiasdešimt metų trukusios okupacijos tampa laisva valstybe. Posėdžių salėje deputatai ir svečiai skanduoja „Lietuva jau laisva!“, „Estija bus laisva!“, „Latvija bus laisva!“. Prie Aukščiausiosios Tarybos pastato žmonės džiūgauja, sveikina vieni kitus. Žurnalistai šią žinią skuba perduoti pasauliui. Posėdžio pabaigoje Aukščiausioji Taryba kreipiasi į pasaulio ir TSRS tautas, Lietuvos tautines bendrijas, informavo pasaulio visuomenę apie Lietuvos valstybės atkūrimą ir pareiškia laukianti solidarumo ir paramos grįžtant į laisvų šalių šeimą.

Šioje parodoje eksponuojamos 1990 m. sausio – balandžio mėn. fotografijos, įamžinusios Tautos pasiryžimą siekti Nepriklausomybės, mitingus Katedros aikštėje, Vingio parke, desperatiškus SSRS prezidento M. Gorbačiovo bandymus išlaikyti Lietuvą Sovietų Sąjungos sudėtyje, lemtingas 1990 m. kovo 11 d. akimirkas Aukščiausiosios Tarybos rūmuose, Lietuvos žmonių džiaugsmą, palaikymo manifestacijas, laiškus, telegramas, 1990 m. kovo 17 d. daugiatūkstantinę Lietuvos žmonių jūrą Nepriklausomybės aikštėje.

Lietuvos žmonės prieš Sovietų Sąjungos agresiją, Kremliaus reikalavimus panaikinti Kovo 11- osios sprendimus, prieš taikytą ekonominę blokadą, sovietų kariuomenės jėgos demonstravimą pasisakė Lietuvos Nepriklausomybę palaikančiais daugiatūkstantiniais mitingais, manifestacijomis,

telegramomis SSRS prezidentui M.Garbočiovui. Mitingų banga nuvilnijo per visą Lietuvą. Tai buvo

pats geriausias atsakas į M. Gorbačiovo „Kreipimąsi į LTSR liaudį“.

Lietuvos Nepriklausomybę parėmė ne tik Lietuvos žmonės, bet ir gausūs solidarumo su Lietuva mitingai Sovietų Sąjungoje ir Vakarų demokratinio pasaulio valstybėse. 1990 m. balandžio 29 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliko L. van Bethoveno 9-ąją simfoniją. Tą pačią dieną kaip solidarumo ženklas ši simfonija skambėjo Latvijos, Moldovos ir JAV miestuose.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos yra paimtos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir fotografų asmeninių archyvų.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius