Naujienos

20 rugpjūčio, 2021
Europos Komisijos Nepriklausomų ekspertų sąraše – MRU profesorius dr. Herkus Gabartas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) partnerystės profesorius, advokatas dr. Herkus Gabartas yra vienas iš trijų Lietuvos valstybės deleguotų atstovų, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu buvo pateikti Europos Komisijai dėl jų įrašymo į Nepriklausomų ekspertų sąrašą. Šie ekspertai dalyvaus ir patars Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administratorių tarpusavio mokestinių ginčų sprendimo procedūrose.

Nepriklausomų ekspertų pasitelkimas sprendžiant tarptautinius mokestinius ginčus yra pakankamai nauja praktika, kuri pradėta taikyti nuo 2019 m. liepos 1 d., įsigaliojus Tarybos direktyvai dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje. Šios direktyvos tikslas yra pagerinti mokestinių ginčų sprendimų priėmimo procedūrą ir užtikrinti, kad įmonės ir piliečiai galėtų greičiau ir veiksmingiau išspręsti ginčus, susijusius su mokesčių sutarčių aiškinimu ir taikymu.

Remiantis šia direktyva, jei tarptautinio mokestinio ginčo nepavyksta išspręsti pačioms ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms, tuomet mokesčių mokėtojas gali paprašyti įsteigti patariamąją komisiją. Į šios komisijos sudėtį, be atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų atstovų, taip pat kviečiami nepriklausomi ekspertai, turintys pareikšti nuomonę dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo konkrečiu atveju.

Į siūlomų nepriklausomų ekspertų sąrašą įrašytas dr. Herkus Gabartas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto partnerystės profesorius. Jis jau eilę metų dėsto Lietuvos ir užsienio studentams universitete Tarptautinės mokesčių teisės dalyką, taip pat nuolat rengia publikacijas įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

„Džiaugiuosi, kad profesoriaus įdirbis neliko nepastebėtas. Esu tikra, jog šio teisininko sukaupta patirtis ir nuolat plečiamas žinių laukas neabejotinai prisidės prie Europos Komisijos Nepriklausomų ekspertų veiklos bei atneš tiesioginę naudą suinteresuotoms šalims“, – teigia MRU rektorė prof. dr. Ingrida Žalienienė. 

Pats H. Gabartas šį paskyrimą vertina palankiai, tačiau pabrėžia atsakomybės lygį.

„Kadangi praktika spręsti tarptautinius mokestinius ginčus su ekspertų pagalba yra pakankamai nauja, dar reikia laiko įsitikinti dėl jos efektyvumo. Visgi, mano nuomone, ši naujovė iš tiesų gali suteikti ginčų sprendimo procedūroms daugiau lankstumo ir teisinio tikrumo, ypač jeigu nepriklausomi ekspertai jiems pavestas funkcijas vykdys atsakingai ir nešališkai“.

Pilną Europos Sąjungos valstybių deleguotų nepriklausomų ekspertų sąrašą tvarko Europos Komisija. Trijų Lietuvos valstybės deleguotų nepriklausomų ekspertų kadencija yra šešeri metai. 

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. Universitete studijuoja apie 6300 studentų ir klausytojų.