ERUA aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse – interviu su Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) generaline sekretore Bruna Vives-Prat - MRU
Naujienos

26 birželio, 2024
ERUA aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse – interviu su Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) generaline sekretore Bruna Vives-Prat
Universitetas

Ketvirtasis Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) aukščiausio lygio susitikimas skirtas nagrinėti esminiam socialinių inovacijų vaidmeniui sprendžiant pasaulinės transformacijos ir tvarumo krizes. Į šį renginį susirinko žymūs idėjiniai lyderiai, akademikai, politikos veikėjai ir inovatoriai, siekiantys išnagrinėti neatidėliotiną socialinių inovacijų poreikį įveikiant šiuolaikinius iššūkius.

Dviejų dienų konferencijoje akcentuotas universitetų vaidmuo kuriant atsparią ir prisitaikančią visuomenę, pripažįstant, kad aukštojo mokslo institucijos yra ir žinių centrai, ir pagrindiniai visuomenės pokyčių varikliai. Labai svarbu ištirti švietimo ir mokslinių tyrimų sąveiką, pabrėžiant jų bendrą poveikį kaip socialinių inovacijų skatinimą.

Būtent šiame kontekste kalbamės su Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) generaline sekretore Bruna Vives (toliau B. V.), kurios įžvalgos neabejotinai padės skaitytojams geriau suprasti pagrindinius ERUA tikslus ir siekius.

 

2024 m. ERUA aukščiausiojo lygio susitikimas

Kaip, be anksčiau nurodytų aukščiausiojo lygio susitikimo tikslų, vertinate šį svarbų visų aštuonių Aljanso narių susitikimą?

B.V. Šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra svarbus etapas mūsų Europos aljanso kelyje, nes tai pirmasis atnaujinto aljanso, kuriame dalyvauja aštuoni universitetai – partneriai, aukščiausiojo lygio susitikimas. Ši konferencija socialinių inovacijų tema yra turininga platforma atviram dialogui, novatoriškam mąstymui ir partnerysčių, kurios padeda spręsti pasaulinius socialinius iššūkius ir skatina mūsų aljansą judėti į priekį, užmezgimui. Taip pat aštuonių universitetų – partnerių rektoriai, susirinkę į šį susitikimą, bus pasirengę tolesnei kelionei derindami savo strategiją ir užmegzdami ilgalaikius santykius, kurie yra itin svarbūs siekiant sėkmės.

Kokias svarbiausias misijas universitetai iškels grįžę į savo šalis ir kokias užduotis turės atlikti?

B.V. Visi universitetai turės savo užduočių dalį. Svarbus vaidmuo bus skiriamas mokslinių tyrimų bendruomenės kūrimui per moksliniais tyrimais grindžiamus klasterius. Šios bendruomenės sukurs vyresniųjų, pradedančiųjų mokslininkų ir studentų priklausomybės jausmą, kurios suteiks ilgalaikę naudą Aljansui ir paskatins glaudesnį bendradarbiavimą, kurio metu bus įgyvendinami bendri projektai. Įvairių disciplinų ir universitetų įsitraukimas užtikrins ilgalaikį ryšį, skatins socialinę įtaką ir pagilins mūsų supratimą penkiose teminėse srityse. Mūsų universitetai daugiausia dėmesio skirs informuotumui ir postūmiui vietos mastu kurti ir taip atgaivinti įvairius moksliniais tyrimais grindžiamus klasterius. Tuo pat metu ERUA universitetų partnerių komandos apžvelgs aljanso veiklą ir sugrįš namo su naujomis idėjomis ir ateities planais, su nauju užsidegimu ir bendruomeniškumo jausmu.

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Kokie yra didžiausi iššūkiai plėtojant tarptautinę partnerystę aukštojo mokslo srityje?

B.V. Įvairovė yra mūsų stiprybė, bet kartu ir silpnybė. Darbo įvairialypėje aplinkoje ir partneryščių plėtojimo iššūkiai ir nauda yra dvi to paties medalio pusės. Siekiant bendro tikslo reikia valdyti skirtingas kalbas, kultūras, nacionalines struktūras, organizacines sistemas ir aplinką, o tai kartais gali būti sudėtinga. Kartu tai gali būti labai naudinga dėl įvairovės turtingumo. Man asmeniškai patinka afrikietiška patarlė: „Jei nori eiti greitai, eik vienas. Jei nori nueiti toli, eik kartu“.

 

Sėkmės istorijos

Ar galite įžvelgti ERUA vykdomų iniciatyvų sėkmingų pavyzdžių?

B.V. ERUA iniciatyvomis siekiama sukurti sėkmės istorijų, kurios išryškintų teigiamą mūsų bendradarbiavimo rezultatą. Aljanso lygmeniu numatome bendrus mokslinių tyrimų projektus, bendras programas ir bendrą teigiamą poveikį Europos politikai. Tikrieji skirtumai pasireikš individualiu lygmeniu. Visa patirtis, įgyta keičiantis idėjomis, įvairios perspektyvos ir mobilumo galimybės studentams, darbuotojams ir mokslininkams turės ilgalaikį poveikį profesiniam ir asmeniniam gyvenimui.

Kokiais būdais ERUA vertina savo reformų veiksmingumą?

B.V.

Kokiais būdais ERUA vertina savo reformų veiksmingumą?

B.V. Vertinimas iš esmės bus atliekamas dviem lygmenimis. Pirma, taikant išsamią kokybės ir poveikio užtikrinimo sistemą. Sistemingai vertinsime savo iniciatyvų veiksmingumą ir sieksime nuolat tobulinti savo darbo metodus. Antra, dirbsime su labai patyrusia Patariamąja taryba (angl. Advisory board), kurią sudarys aukštojo mokslo vadovai ir politikos formuotojai. Jų bendros įžvalgos bus neįkainojamos teikiant patarimus dėl kryptingo aljanso galimų sričių augimo.

 

Vykdomi ir ateities planai

Kokį poveikį ERUA aukščiausiojo lygio susitikimas turės būsimoms aljanso iniciatyvoms?

B.V. Šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra pirmasis mūsų tikrasis susitikimas pagal dabartinę aljanso struktūrą ir pirmasis kartas, kai visi rektoriai dalyvauja kartu. Tikiuosi, kad po šio aukščiausiojo lygio susitikimo vietiniu lygmeniu susiformuos daugybė pirminių bendradarbiavimo idėjų. Tai bus tolesnės mokslinių tyrimų ir švietimo veiklos užuomazgos. Valdymo lygmeniu turime unikalią galimybę suderinti savo strateginius prioritetus ir sukurti pasitikėjimo bei įsipareigojimo lygį, kurio reikia siekiant sėkmės.

Ar yra planų išplėsti ERUA narystę įtraukiant papildomus universitetus ar regionus?

B.V. Kol kas ERUA neketina plėstis įtraukdama naujus universitetus narius. Vietoj to daugiausia dėmesio skiriama tvirtos partnerystės strategijos įgyvendinimui ir bendradarbiavimui su dabartiniais asocijuotais partneriais.Visada esame pasirengę kurti ar gilinti partnerystę esamuose universitetų partnerių tinkluose, taip pat su išorės subjektais, pavyzdžiui, ne pelno siekiančiomis ar vyriausybinėmis organizacijomis.