Naujienos

6 rugsėjo, 2021
ECKM (European Conference on Knowledge Management) konferencijoje dalyvavo MRU alumnė

2021 m. rugsėjo 2-3 d. Coventry universitete (Didžioji Britanija) vyko 22-antroji Europos mokslinė konferencija žinių vadybos tematika –  ECKM 2021 (angl. 22nd European Conference on Knowledge Management). Jos metu sekcijoje „Žinių valdymas viešajame sektoriuje“ MRU alumnė Alina Kolosova kartu su savo magistrinio darbo vadove doc. dr. Inga Žilinskiene pristatė mokslinį straipsnį „Žinių valdymas viešajame sektoriuje: viešųjų pirkimų proceso atvejis“.

Moksliniame straipsnyje nagrinėjamas konkretus atvejis viešojo subjekto veikloje, kai siekiama efektyvinti viešųjų pirkimų procesus taikant vadybos metodus. Viešieji pirkimai (VP) yra griežtai reguliuojamas procesas, kurio valdymo principai tiesiogiai perkeliami iš Europos sąjungos direktyvų. Vienas iš svarbiausių direktyvoje keliamų tikslų, siekti kuo efektyvesnio VP procesų vykdymo ir lėšų panaudojimo, o tai didina šios temos aktualumą. Straipsnyje nagrinėjamas LEAN ir „Lean 6 sigma“ metodikų taikymas, kuris konkrečiame procese suteikia skirtingus privalumus.

Autorės išskiria skirtingus viešųjų pirkimų proceso efektyvumo finansinius ir ne finansinius kriterijus, bei atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamos įmonės duomenys tyrimo atlikimo metu nebuvo struktūrizuoti, juos apibendrino ir pateikė išvadas. Atlikta analizė leido išskirti tiek kokybinę (pvz., klaidų ir variacijų tikimybę), tiek kiekybinę (pvz. kaip proceso trukmė ir paskirtas darbo valandų skaičius) procesų efektyvinimo vertę ir įvertinti konkrečius įmonėje atliktų efektyvumą didinančių veiksmų naudą.

 „Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 pranešėjų, tad turėjau puikią galimybę ne tik pasidalinti savo kuriamomis žiniomis ir pristatyti atliktą tyrimą tarptautinėje erdvėje. Atsirinkusi dominančias temas, supratau, kad pasirinktą tematiką būtų įdomu tyrinėti toliau”, džiaugiasi renginiu Alina Kolosova.

Kasmet konferencija suburia daugiau kaip 40-ies pasaulio šalių (tarp kurių – daugelis Europos valstybių, Australija, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Korėja, Pietų Afrika ir kitos šalys) akademikus, mokslininkus bei praktikus, kurie nagrinėja įvairius žinių vadybos aspektus.

Daugiau informacijos apie konferenciją čia.