Dr. prof. I. Žalėnienė: Tvari urbanizacija – veiklos niša Universitetams, kaupiantiems žinias ir inovacijas - MRU
Naujienos

14 liepos, 2023
Dr. prof. I. Žalėnienė: Tvari urbanizacija – veiklos niša Universitetams, kaupiantiems žinias ir inovacijas
Įvykis
Mokslas
Tvarumas
Rektorė

Urbanizacija neabejotinai yra viena svarbiausių šio amžiaus pasaulinių tendencijų. Tai, kaip valdome, planuojame ir projektuojame savo miestus ir miestų bendruomenes, turi įtakos žmogaus teisių realizavimui ir didėjančios nelygybės miestuose mažinimui. Ar prieinamumas, lygybė, novatoriški metodai, žinios ir švietimas prisideda prie tvaraus vystymosi? Šios aktualios temos šiandien, liepos 14 d., aptariamos jungtiniame seminare „DVT 11 (11-asis Darnaus vystymosi tikslas): Pažanga, iššūkiai, išmoktos pamokos ir darnios miestų transformacijos priemonės“ (SDG 11: Progress, Challenges, Lessons learned and tools for Sustainable Transformation of Cities – angl.). Renginį organizuoja Darnių miestų institutas (Sustainable Cities Institute – angl.), Pasaulio aklųjų sąjunga (World Blind Union- angl.), Bolonijos Universitetas, Paryžiaus Saclay universitetas bei Tarptautinės universitetų asociacija (IAU).

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Rektorė dr. prof. Inga Žalėnienė pasveikino renginio dalyvius ir partnerius, pabrėžė visų partnerių bendradarbiavimo svarbą įgyvendinant DVT 11, kuris yra Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. dalis, bei prisideda prie milijardų žmonių gyvenimo gerinimo pertvarkant miestų erdvių kūrimo ir valdymo būdus. Šis įsipareigojimas yra dar svarbesnis atsižvelgiant į tai, kad iki 2050 m. beveik 70 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose.

„Šiandien eidami į priekį nepamirškime, kad universitetai ir aukštojo mokslo institucijos atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant tvarią urbanizaciją. Jie kaupia žinias ir inovacijas, kuria priemones ir strategijas, būtinas 11-ajam DVT pasiekti, ir, svarbiausia, augina ir ugdo pasaulio piliečius, kurie skatins šiuos pokyčius“, - sakė dr. prof. I. Žalėnienė, einanti ir Tarptautinės universitetų asociacija Vice-Prezidentės pareigas.

Pasak Rektorės, Tarptautinė universitetų asociacija, kurios nare yra ir MRU, remia ir prisideda įgyvendinant  DVT 11 tikslus, išnaudojant įvairių universiteto gyvenimo aspektų - nuo mokymo ir mokslinių tyrimų iki valdymo ir bendruomenės dalyvavimo – sinergiją ir kartu su partneriais dirba bendruomenių ir miestų lygmeniu.

MRU Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas prof. Paulo Alexandre da Silva Pereira pristatė Universiteto veiklą įgyvendinant DVT 11 ir pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais. Kartu su kitais renginio dalyviais jis diskutavo apie pažangą, patirtys ir iššūkius siekiant įgyvendinti TVT 11, taip pat aptarė, kaip novatoriškos priemonės, duomenys ir iniciatyvos prisideda prie šio tikslo realizavimo žvelgiant iš aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, duomenų ir prieinamumo perspektyvos.

11-asis Darnaus vystymosi tikslas, pavadintas „Darnūs miestai ir bendruomenės“, yra vienas iš 17 Darnaus vystymosi tikslų, kuriuos 2015 m. nustatė Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja, siekdama parengti universalių tikslų rinkinį, skirtą neatidėliotiniems pasauliniams iššūkiams spręsti. DVT 11 daugiausia dėmesio skiria pasitinkant su urbanizacija susijusius iššūkius, skatina kurti miestus, kuriuose būtų patogiau gyventi, kurie būtų draugiški aplinkai ir socialiai įtraukūs.