Atliekamas pakartotinis mediacijos direktyvos poveikio vertinimas - MRU
Naujienos

5 birželio, 2024
Atliekamas pakartotinis mediacijos direktyvos poveikio vertinimas

Siekiant surinkti informaciją apie mediacijos civiliniuose ir komerciniuose ginčuose reglamentavimą Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, Jungtinėje Karalystėje bei Šveicarijoje, bei išsiaiškinti, kodėl Europoje vis dar nepavyksta įveikti mediacijos paradokso, vykdomas pakartotinis 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (Mediacijos direktyvos) poveikio įvertinimas ir teisėkūros bei kitų priemonių, skatinančių mediacijos naudojimą ES valstybėse narėse, tyrimas. Šią iniciatyvą plėtoja fondas "Dialogas per konfliktą“ bendradarbiaudamas su Mykolo Romerio universitetu (MRU) ir grupe aktyvių ES valstybių narių, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos mokslininkų bei mediacijos ekspertų. Tyrimas dalinai finansuojamas MRU mokslinės veiklos skatinimo fondo, jo vykdymą Lietuvoje organizuoja MRU Mediacijos ir darnaus konfliktų laboratorijos vadovė prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir doktorantė Indrė Korsakovienė.

Prieš dešimtmetį (2013 m.) Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas inicijavo Mediacijos direktyvos įgyvendinimo lyginamąjį tyrimą. Vykdant tyrimą buvo atlikta ES valstybių narių mediacijos ekspertų internetinė apklausa, kurios rezultatų analizės pagrindu suformuluoti tyrimo rezultatai atskleidė įvairių nacionalinių mediacijos vystymo politikos priemonių veiksmingumą. Tyrimo rezultatai 2014 m. paskelbti ataskaitoje (angl. ‘Rebooting’ The Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU.). Buvo pastebėta, kad nors mediacija visuotinai pripažįstama kaip efektyvus ir ekonomiškai naudingas ginčų sprendimo procesas, tačiau praktikoje ES valstybėse narėse jis vis dar vangiai naudojamas. Vėlesnės ES institucijų Mediacijos direktyvos vertinimo iniciatyvos 2017-2018 metais tik patvirtino šio tyrimo rezultatus ir pabrėžė poreikį ieškoti veiksmingesnių teisėkūros priemonių, padedančių skatinti dažnesnį mediacijos naudojimą sprendžiant civilinius ginčus.

2023 m. pabaigoje Vilniuje vykusi tarptautinė mokslinė konferencija „Įveikiant mediacijos paradoksą: idėjos, iššūkiai, geroji patirtis”, subūrė mediacijos ekspertus, mokslininkus ir entuziastus iš  daugiau nei 20 šalių ir paskatino ieškoti būdų kaip efektyviau įveikti mediacijos taikymo iššūkius. Tam, kad tai būtų pasiekta, ekspertai sutarė, kad būtinas detalus esamos situacijos ES valstybėse narėse įvertinimas ir gerosios mediacijos skatinimo teisinėmis priemonėmis praktikos apibendrinimas.

Kaip ir ankstesnio tyrimo metu, atnaujintą klausimyną tyrėjų grupė platina įvairių ES valstybių narių ginčų sprendimo ekspertų tarpe, įskaitant, bet neapsiribojant, mediatoriais, teisėjais ir advokatais, vykdančiais įvairių rūšių veiklą, kuris yra susijusi su mediacija. Surinktus duomenis tyrimų grupė apibendrins ir išanalizuos, siekiant įvertinti dabartinę padėtį, palyginti ją su 2014 m. būkle ir išskirti pažangias ir pasiteisinusias teisines mediacijos skatinimo priemones, kurias būtų galima rekomenduoti teisėkūros institucijoms ir politikos formuotojams, siekiant skatinti mediaciją civiliniuose ir komerciniuose ginčuose ES ir už jos ribų. Internetiniame klausimyne, kuris prieinamas anglų bei visomis kitomis ES valstybių narių kalbomis, pateikiami klausimai, kuriais siekiama įvertinti dabartinę mediacijos paslaugų rinką, galiojančius mediaciją reglamentuojančius teisės aktus, teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusias iniciatyvas, kurios gali prisidėti prie dažnesnio mediacijos taikymo. Apklausa vykdoma anonimiškai, o pirmuosius rezultatus tyrimo komanda planuoja paskelbti ir pristatyti 2024 m. rudenį.

Kviečiame mediatorius, advokatus, teisėjus ir kitus specialistus savo profesinėje veikloje susiduriančius su mediacija civiliniuose ir komerciniuose ginčuose užpildyti klausimyną lietuvių arba anglų kalba iki 2024 m. birželio 30 d. Jūsų nuomonė itin svarbi iniciatyvai, kuria siekiama didinti žinomumą apie mediaciją ir skatinti jos naudojimą.

Klausimynas lietuvių kalba prieinamas čia

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia

Dėl papildomos informacijos kviečiame kreiptis el. paštu: a.tvaronaviciene@mruni.eu.