Apie probacijos tarnybą MRU Viešojo saugumo akademijos studentams iš arčiau - MRU
Naujienos

28 rugsėjo, 2023
Apie probacijos tarnybą MRU Viešojo saugumo akademijos studentams iš arčiau

Siekiant supažindinti Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentus su Lietuvos probacijos tarnybos veikla, probacijos sąvoka ir tarnybos tikslais bei siekiant probacijos tarnybos veiklos sklaidos, š. m. rugsėjo 25 d. buvo organizuotas susitikimas su Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto profesore dr. Žaneta Navickiene ir 4 kurso  teisės ir policijos veiklos studijų programos studentais.  Susitikime dalyvavo Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus vyriausioji specialistė Irena Žilinskienė, vyresnioji specialistė Simona Stefanavičienė ir specialistė Božena Andrešiūnienė.

Pareigūnės studentams pristatė Probacijos tarnybos veiklą, jai iškeltus tikslus, savo kasdienio darbo ypatybes, iššūkius su kuriais susiduria kiekvieną dieną, su kuo bendradarbiauja probacijos tarnyba, papasakojo nuo ko prasideda eilinė probacijos tarnybos pareigūnų darbo diena. Pristatymo metu didelis dėmesys skirtas  elektroninio stebėjimo įrangai, studentai turėjo galimybę iš arčiau pamatyti visą įrangą (apykojes), buvo parodyta kaip teisingai yra uždedama ir nuimama elektroninio stebėjimo  įranga, kaip fiksuojami pažeidimai, paaiškinta, kas yra intensyvi priežiūra.

Diskusijos metu studentai domėjosi resocializacijos priemonėmis, kurios taikomos lygtinai paleistiems asmenims, kėlė klausimus dėl resocializacijos priemonių pakeitimo.

Probacijos tarnybos pareigūnės kviečia studentus iš arčiau susipažinti su Probacijos tarnybos veikla, atvykti savanoriauti, atlikti praktiką ir taip pažinti probacijos pareigūno veiklą ir baigus studijas, galbūt pasirinkti šį darbą.