Mustafa Džemilev - MRU

Mustafa Džemilev

Mykolo Romerio universiteto senatas 2016 m. balandžio 04 d. nutarimu Nr. 1SN-26 už reikšmingą indėlį žmogaus teisių gynimo srityje nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Ukrainos parlamento nariui, Krymo totorių tautos lyderiui Mustafa Džemiliovui.