Mokslo publikacijų registravimas - MRU

Mokslo publikacijų registravimas

Būkite atidūs rinkdamiesi žurnalus! 
Paskutiniu metu atsirado žurnalų antrininkai, kurie savo interneto svetainėse nurodo realių žurnalų antraštę bei ISSN, taip pat skelbia žurnalų indeksavimą Web of Science duomenų bazėje bei citavimo indeksą. 
 
 
Atmintinės mokslininkams: 
Kviečiame susipažinti su publikavimosi užsienio leidyklose reikalavimais
 
Norint pasirinkti tinkamą leidinį straipsniams publikuoti, įvertinkite leidėjo ir žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje: 
  1. Patikrinkite kurioje citavimų (Web of Science ir/arba Scopus) duomenų bazėje indeksuojamas žurnalas;
  2. Patikrinkite, ar yra skaičiuojami žurnalų cituojamumo rodikliai;
  3. Patikrinkite, ar žurnalas/leidėjas nėra pseudomokslinis.

Norint publikuotis aukštai vertinamuose žurnaluose, peržiūrėkite Web of Science ir Scopus duomenų bazėse indeksuojamus žurnalus:  

Web of Science (Clarivate Analytics) – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. 
Indeksuojami tik aukštus mokslo vertinimo kriterijus atitinkantys žurnalai. 

Web of Science duomenų bazės paieškos vadovas (lietuvių kalba).
Nuotolinė prieiga prie Clarivate Analytics Web of Science.
Web of Science indeksuoti žurnalai bei paieškos sistemos.

   

Scopus – Elsevier leidėjų bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kuri apima socialinių, humanitarinių mokslų, technologijų, medicinos ir kt. sritis. 

Scopus indeksuoti žurnalai bei paieškos sistemos. 


Web of Science

Laisvai prieinamų mokslo žurnalų, įtrauktų į Web of Science duomenų bazę, sąrašai.
Paiešką galima atlikti pagal žurnalo pavadinimą, ISSN, galima peržiūrėti konkrečiai mokslo krypčiai priklausančių žurnalų sąrašą: 

Web of Science žurnalų citavimo rodikliai pateikiami Journal Citation Reports duomenų bazėje ir parodo, kiek kartų žurnalo, išleisto per praėjusius dvejus metus, straipsniai buvo cituoti einamaisiais metais. 

Dėl mokslo leidinių, indeksuotų Web of Science duomenų bazėje, citavimo indeksų (Impact Factor, Agregate Impact Factor) prašome kreiptis el. pašto adresu natalija.popkova@mruni.eu arba tel. +370 5 271 4667.
 

Scopus

Lietuvos akademinės institucijos šios duomenų bazės duomenų bazė neprenumeruoja, bet yra galimybė nemokamai naudotis laisvai prieinamais įrankiais:
  • Scopus duomenų bazėje indeksuoti žurnalai bei jų indeksai (SNIP, SJR, CiteScore)*.   
  • Scopus preview autorių paieška. Atlikus paiešką pagal autoriaus pavardę, bus pateiktas autoriaus straipsnių sąrašas bei cituojamumas 
  • SCImago Journal & Country Rank – nemokamas mokslo rezultatų vertinimo įrankis, skirtas žurnalų bei šalių reitingavimui. Naudojami Scopus duomenų bazės citavimo duomenis.
 
*Scopus citavimo rodikliai SJR ir SNIP:
SJR (SCImago Journal Rank) – rodiklis, kuris matuoja analizuojamo šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja). Pradedamas skaičiuoti antraisiais metais nuo žurnalo įtraukimo į Scopus, atnaujinamas 2 kartus per metus.
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – rodiklis, kuris įvertina konteksto (mokslo krypties) įtaką ir leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius.
 

Papildomi įrankiai autoriams renkantis žurnalus: