Darbuotojams

Universitete nustatyti šie darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimai (2020-08-25)
 • nedirbama ir draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;
 • Universiteto lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones:
 • apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su Universiteto lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis
 • užtikrinama, kad darbuotojai, aptarnaujantys Universiteto lankytojus, ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai dėvėtų Kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti paskaitų ir seminarų auditorijose paskaitų ir seminarų metu, jei tarp asmenų išlaikomas 2 metrų atstumas. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės Kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei asmuo negali dėvėti Kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Atsakingi Universiteto darbuotojai privalo užtikrinti, kad:

 • darbo patalpos būtų vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą arba, jeigu tai įmanoma, nuolat;
 • patalpos, kuriose renkasi asmenys būtų išvėdinamos prieš atvykstant jose būti turintiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu;
 • dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
 • patalpos po kiekvienos grupės pasinaudojimo jomis būtų išvėdinamos ir išvalomos, jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.);
 • būtų atliktas mokymo, ugdymo priemonių ir inventoriaus valymas ir dezinfekavimas, jei šiomis priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo;
 • prie patekimo į studentų ir kitų suinteresuotųjų asmenų aptarnavimą atliekančių Universiteto darbuotojų darbo patalpas Universiteto Ūkio tarnybos numatyta tvarka pažymėti atstumai tarp laukiančiųjų asmenų.

Organizuojant studijas ir darbą Universitete turi būti užtikrinta, kad bendrose patalpose dėvimos kaukės, o bendrose patalpose ir uždarose erdvėse būtų siekiama išlaikyti 2 metrų tarp asmenų atstumą.

Visais atvejais, įskaitant kaukių dėvėjimą, tarp asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Už renginių organizavimą atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad:

 • uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo;
 • organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Universitete renginius organizuojantys asmenys privalo vadovautis taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl kultūros, pramogų

Asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia Universitete turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Ar keičiasi padalinių atostogų grafikų tvirtinimas?

Šiais metais bus tvirtinamas tik akademinių padalinių (fakultetų / institutų) atostogų grafikas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl karantino paskelbimo ir darbo organizavimo Universitete nuotoliniu būdu, visų kitų padalinių darbuotojams šiais metais atostogos bus suteikiamos tik pagal prašymus. Vadovaujantis Universitete patvirtinta atostogų suteikimo tvarka, prašymą, suderintą su padalinio vadovu, pateikite Personalo tarnybai el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747