Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos" (Suvestinė redakcija nuo 2019-03-20 )    

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas " Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Suvestinė redakcija nuo 2019-06-01)       

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas "Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo"   (2014-10-28)         


Vidaus teisės aktai:

2017 m. lapkričio 13 d. Universiteto tarybos nutarimas Nr. 1UT-4 „Dėl Mykolo Romerio universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos patvirtinimo“       

2019 m. rugsėjo 27 d. Universiteto Rektoriaus įsakymas Nr.1I-240 "Dėl Mykolo Romerio universiteto valstybės ilgalaikio materialiojo turto trumpalaikės nuomos fiksuotų kainų dydžių patvirtinimo"     x